English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Екологично сдружение За Земята

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
ЗЗ
Година на регистрация:
1995
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1504
Адрес:
бул. "Янко Сакъзов" 11б, вх.Б, ет.1
Телефони:
029431123, 0896 628 808
Ел. поща:
info@zazemiata.org
Интернет страница:
http://www.zazemiata.org
Лице за контакт:
Тодор Тодоров

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЯТА
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
122025053
Адрес:
жк Западен бл. 130 вх. Б ет. 2 ап. 6
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch