Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
20

НПО Профил

Екологично сдружение За Земята

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ЗЗ

Година на регистрация в съда
1995

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1504

Адрес
бул. "Янко Сакъзов" 11б, вх.Б, ет.1

Телефони
029431123, 0896 628 808

Ел. поща
info@zazemiata.org

Интернет страница
http://www.zazemiata.org

Лице за контакт
Тодор Тодоров

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЯТА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
122025053

Адрес
София, жк Западен бл. 130 вх. Б ет. 2 ап. 6

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch