English   14402 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

SOS Детски селища България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
Година на регистрация:
1991
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Интернет страница:
http://www.sosbg.org
Лице за контакт:
Валерия Георгиева
Facebook профил:
Виж Facebook профилa

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
647906
Адрес:
ул. "Паскал Тодоров" 8 А
Интернет страница:
www.sos-or.bg
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch