Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
28

НПО Профил

SOS Детски селища България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
1991

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1618

Адрес
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А

Телефони
02 818 49 40; 02 955 7000, 0887 654 335

Ел. поща
office@sosbg.org

Интернет страница
http://www.sosbg.org

Лице за контакт
Пламен Стоянов

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
647906

Адрес
София, ул. "Паскал Тодоров" 8 А

Контакти
9559616; 9557000; 9559592; office@sos-or.bg

Интернет страница
www.sos-or.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch