Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

Българска Хънтингтън Асоциация

Българска Хънтингтън Асоциация

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
БХА

Година на регистрация в съда
2014

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1618

Адрес
ж.к. Красно Село, бл. 198, ет. 6, ап. 23

Телефони
0876510846

Ел. поща
info@huntington.bg

Интернет страница
http://huntington.bg

Лице за контакт
Наталия Григорова

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЪЛГАРСКА ХЪНТИНГТЪН АСОЦИАЦИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176658639

Адрес
София, ж.к. Красно село" бл. 198 вх. 1 ет. 6 ап. 23

Контакти
0886390679; info@huntington.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch