Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
29

НПО Профил

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
СЖББ

Година на регистрация в съда
2003

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1000

Адрес
ул. “Екзарх Йосиф" №95

Телефони
+359 878 136 321; +359 876 766 588

Ел. поща
office@crw-bg.org

Интернет страница
http://www.crw-bg.org

Лице за контакт
Радостина Белчева

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ БЕЖАНКИ В БЪЛГАРИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131071085

Адрес
София, бул. Джеймс Баучер 76

Контакти
359 2 81 64 729; office@crw-bg.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch