Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

Клуб Отворено общество - Смолян

Клуб Отворено общество - Смолян

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
1997

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Смолян

Град/Село
Смолян

Пощенски код
4700

Адрес
бул. „България“ № 8; п. к. 114, ТК Евридика, ет. 2

Телефони
0301 62 024,, 0887786593

Интернет страница
http://www.osc-smolian-bg.com

Лице за контакт
Екатерина Шишкова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
КЛУБ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО" - СМОЛЯН

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
120022539

Адрес
Смолян, бул."България" 8 ТК "Евредика" ет. 2

Контакти
62 024; 62 026; smosc@mail.orbitel.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch