English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ




НПО Профил

Клуб Отворено общество - Смолян

Клуб Отворено общество - Смолян

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
Година на регистрация:
1997
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
Смолян
Град/Село:
Смолян
Пощенски код:
4700
Адрес:
бул. „България“ № 8; п. к. 114, ТК Евридика, ет. 2
Телефони:
0301 62 024,, 0887786593
Интернет страница:
http://www.osc-smolian-bg.com
Лице за контакт:
Екатерина Шишкова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
КЛУБ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО" - СМОЛЯН
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
120022539
Адрес:
бул."България" 8 ТК "Евредика" ет. 2
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch