English   14171 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Кънектед фор Фючър (Connected for Future)

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Дейност

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Култура и изкуство
Местни инициативни групи
 
Мисия на организацията
Кои сме ние?
Ние от сдружение Кънектед фор Фючър вярваме в огромния потенциал на младите хора в България. Ето защо дейността на сдружението е неделимо обвързана с младежта. Надхвърляме границите на собствените си предели в сремежа си да предоставим на младото поколение една стимулираща и интернационална среда, която да насърчава към съвместна просоциална и творческа работа, чрез която нашите участници да усвоят умения, необходими за лидерство в съвременното общество, и да се подготвят за предизвикателствата, което бъдещето ще им отправи - от професионален, обществен, а също и чисто житейски характер.

Кънектед фор Фючър работи като медиатор, който подпомага връзката между национални и европейски програми за развитие на младите хора, и потенциалните участници в тях. Стремим се да развиваме както проекти към оперативни програми, така и независими проекти. Основен фокус на нашата дейност за момента е да изпращаме български участници на интернационални проекти в Европа, където те да разкриват потенциала си и в последствие да пренасят обратно в страната ни духа на европейските ценности и желанието за проява на обществена ангажираност и активно гражданство. Стремим се сдружението да възприеме характер на достъпна за всеки платформа за развитие и реализация на идеи, генерирани от млади хора в България.
 
Цели на организацията
Сдурженито Кънектед фор Фючър цели да постигне мащаб в дейността си, развивайки автономни проекти в страната и чужбина. Стремим се да увеличим мрежата от млади хора, свързани с дейността на организацията. Наш приоритет е да създадем връзка между младежите в България и техните връстници от други европейски страни и да осигурим една стимулираща среда за съвместна работа между тях. Развиваме се в сферите международен младежки обмен, структурен диалог между млади хора и авторитети в страната и чужбина, активно гражданство, доброволчество, култура и образование, изкуство и социалните ползи от него, професионално ориентиране.

Финансова информация

Годишен оборот за последната приключила година:
до 5 000