English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Сдружение Деветашко плато

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Дейност

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие
Околна среда
Развитие на местни общности, квартални сдружения
 
Цели на организацията
Обединяване на усилията на гражданите, местните власти, организации и институции и бизнеса за устойчиво развитие на района на Деветашкото плато; Подобряване условията и качеството на живот и увеличаване възможностите за заетост в района на Деветашкото плато; Стимулиране на демократичното управление и участието на гражданите и на младите хора в общините Летница, Ловеч и Севлиево в процесите на вземане на решения; Популяризиране на района на национално и международно ниво; Насърчаване развитието на биологично земеделие, туризъм и възстановяване на традиционните занаяти; Повишаване на информираността и развитие на човешкия потенциал в района на Платото.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
Прозорец към света
 
Описание:
Проектът включва изграждането на туристическо - информационни центрове в деветте села в Деветашкото плато, обучение и изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура в района на платото, разработване на програми за отдих и обучение на открито, организиране на лятно училище "С палатка и велосипед из Деветашкото плато", промоция на региона.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Обединяване на усилията на гражданите, местните власти, организации и институции и бизнеса за устойчиво развитие на района на Деветашкото плато; Подобряване условията и качеството на живот и увеличаване възможностите за заетост в района на Деветашкото плато; Стимулиране на демократичното управление и участието на гражданите и на младите хора в общините Летница, Ловеч и Севлиево в процесите на вземане на решения; Популяризиране на района на национално и международно ниво; Насърчаване развитието на биологично земеделие, туризъм и възстановяване на традиционните занаяти; Повишаване на информираността и развитие на човешкия потенциал в района на Платото.