English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Фондация ”Програмен и аналитичен център за европейско право”

Фондация "Програмен и аналитичен център за европейско право"

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
 

Документи

Доклад за дейността и финансов отчет 2020 - ПАЦЕП

свали документа

Доклад за дейността и финансов отчет 2019 - ПАЦЕП

свали документа

Доклад за дейността и финансов отчет 2018 - ПАЦЕП

свали документа