English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
COFACE Families Europe: 8 ключови дейности за подпомагане на семействата и възстановяването на икономиката

 
COFACE Families Europe: 8 ключови дейности за подпомагане на семействата и възстановяването на икономиката

Фондация Лале, като част от Европейската мрежа COFACE Families Europe, преведе и предоставя за разпространение позицията на мрежата - „8 ключови дейности за подпомагане на семействата и възстановяването на икономиката".


COFACE Families Europe е мрежа от граждански организации от цяла Европа, които защитават интересите на семействата.

 

„Ние от COFACE Families Europe препоръчваме да бъдат предприети следните действия:

 

1. Спешна оценка и посрещане на различните потребности на семействата чрез разработване на универсални мерки.

 

2. Незабавно прилагане на мерките на ЕС в отговор на COVID-19 за осигуряване на здравна защита на всички без дискриминация.

 

3. Засилване на капацитета и разширяване на възможностите за финансиране за услуги в подкрепа на рискови групи от хора.

 

4. Приемане на решителен план за действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права с амбициозните цели 2030.

 

5. Ускоряване на достъпни технологични иновации с цел осигуряване на напълно включващи цифрови услуги за грижи, училищно образование и работни места.

 

6. Укрепване на Европейската солидарност за координирана стратегия за излизане от кризата и възстановяване

 

7. Използване на настоящия преглед на икономическото управление на ЕС за започване на обществен дебат за преосмисляне на Европейската икономическа и монетарна система.

 

8. Пренасочване на съществуващи и бъдещи бюджетни потоци на ЕС към подкрепа за семейства (социална и грижи) за облекчаване на въздействието от COVID-19“.

 

ПОЗИЦИЯТА

 

 

Източник: Фондация Лале , 04 май 2020 г.

Сходни публикации

Ново предложение за авторските права може да наруши свободата на изразяване на потребителите онлайн

Ново предложение за авторските права може да наруши свободата на изразяване на потребителите онлайн

57 неправителствени организации, сред които е и Българският хелзинкски комитет, изпратиха отворено писмо до Европейската

Призив за нова европейска политика в областта на земеделието и храните

Призив за нова европейска политика в областта на земеделието и храните

Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз е основна причина за неустойчиво земеделие в Европа, което уврежда