English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Правата на децата да бъдат защитени в контекста на новата вълна на COVID-19

 
Правата на децата да бъдат защитени в контекста на новата вълна на COVID-19

.
Четири НПО, ангажирани с правата на човека, правата на децата и правата на хората с увреждания се обърнаха към институции с настояване правата на децата да бъдат защитени в контекста на новата вълна на COVID-19.

Пълният текст на писмото можете да прочетете по-долу:


Уважаеми госпожи и господа,

По данни на системата на НЦЗПБ, към 7 август 14-дневната заболеваемост от COVID-19 в страната ни е 61,1, а процентът на положителните тестове на седмична база – 2,3% от всички извършени. Според критериите на Европейския център за контрол на заболяванията това поставя страната ни в оранжевата зона, а темпът на нарастване на броя случаи показва, че влошаването на епидемичната обстановка вече не е хипотетичен риск, а случващ се процес.

Уроците от осемнадесетте месеца, в които Европа живее в пандемия, показаха, че колкото по-навреме се вземат мерки за ограничаване на разпространението на заболяването, толкова по-малки са и хуманитарните, и икономическите щети.

Заради липсата на устойчива проваксинална политика, страната ни пропиля шанса да намали натиска на застигащата ни четвърта пандемична вълна. В момента отново сме изправени пред неизбежния избор кои сектори и социални групи да платят цената на предстоящите ограничения.

Има риск това отново да бъдат децата.

От самото начало на кризата в България се неглижират сигналите, че масовото и продължително изваждане на децата от обичайната им социална и обучителна среда ще има дълбоки и дълготрайни негативни ефекти както върху тях, така и върху цялото общество. В последните си препоръки от юли 2021 г. Европейският център за контрол на заболяванията[1]отново акцентира, че решението за затваряне на училища за контрол на пандемията COVID-19 трябва да се използва само в краен случай. УНИЦЕФ и ЮНЕСКО излязоха с общо изявление, призоваващо правителствата да организират мерките си така, че училищата да са последната институция, която се затваря при налагане на ограничения, и първата, която започва да работи присъствено при отпускане на мерките, за да се избегне поколенческа катастрофа.

Припомняме, че голяма част от учениците в прогимназиален и гимназиален етап в страната ни са учили присъствено едва три месеца за целия период на пандемията, която вече обхвана  една и половина учебна година! През това време в дълги периоди работеха всички услуги за възрастни, включително нощни заведения и казина.

Децата са една от уязвимите групи, чиито права бяха нарушени в най-голяма степен в контекста на тази пандемия. Ограниченията ги засегнаха непропорционално, необосновано и дискриминационно. Това се вижда ясно и от изследването на Института за изследвания в образованието по задание на Министерството на образованието и науката, който сочи срив в мотивацията, ангажираността и постиженията на учениците, дори без да отчита жестокия психологически натиск, на който бяха подложени. 25% от учениците са в риск от отпадане от училище.

Повдигнахме въпроса още през юни и в началото на юли изпратихме до Министерския съвет, Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката пакет от предложения за осигуряване на безопасна, присъствена учебна година.

Реализирането дори на част от тези мерки изисква политическа воля правата на децата да бъдат приоритизирани, съчетаване на здравните мерки с икономическа подкрепа за засегнатите сектори и по-катерична проваксинална политика. Това е общ ангажимент на законодателната и изпълнителната власт, обречен на провал, ако бъде прехвърлян като горещ картоф между различните им представители.


Настояваме институциите да предприемат спешно всички необходими мерки, за да бъде овладяна кризата своевременно.


[1] Препоръките от техническия доклад на ECDC относно разпространението на COVID-19 сред децата и ролята на училищата бяха преведени на български език и публикувани на https://nmd.bg/wp-content/uploads/2021/07/ECDC-COVID-19-при-децата-и-ролята-на-училището-при-предаване-на-вируса-втора-актуализация-16072021.pdfАвтор: Български хелзинкски комитет, Национална мрежа за децата, Асоциация Родители, Общност Мостове

Сходни публикации

15 хиляди деца вече няма къде да потърсят помощ при онлайн насилие!

15 хиляди деца вече няма къде да потърсят помощ при онлайн насилие!

Дете, което е изнудвано да праща голи снимки на възрастни, ще се опита да се обади на горещата линия за безопасен интернет.

Необходима е цялостна промяна в модела за разрешаване на родителски конфликти

Позиция на Национална мрежа за децата Във връзка със случая от 30 юли, при който в социалните медии беше публикуван

Медиите, институциите и опасността от радикализация

Медиите, институциите и опасността от радикализация

По повод новината за случая от Пловдив на радикализирал се ученик, Асоциацията на европейските журналисти – България напомня: