English   14399 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
След 160 изгубени дела Агенцията за социално подпомагане продължава да отказва семейни помощи на бежанци

 


Към март 2024 г. Български хелзинкски комитет е спечелил повече от 160 дела срещу дирекции „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане при Министерство на труда и социалната политика (МТСП) в цялата страна. Поводът за всички дела е един и същ – социалните служби отказват да отпуснат семейни помощи за деца на бежанците с хуманитарен статут или временна закрила.  

Когато семействата отговарят на законовите условия, детските помощи трябва да са достъпни без никаква дискриминация поради националност или други характеристики в правния статус на детето или неговите родители. 

Въпреки това дирекциите „Социално подпомагане“ на АСП в цялата страна вече години наред продължават незаконосъобразната си практика да отказват семейни помощи за деца на семейства на бежанци с хуманитарен статут, а напоследък – и на бежанците от войната в Украйна, които са под временна закрила. 
Практиката на съдилищата по делата, водени против тези откази от 2018 г. насам, е константна и категорична.  БХК има повече от 160 дела, по които съдилищата отменят отказите на Агенцията за социално подпомагане. Във всички съдебни решения се посочва, че отказите са в противоречие с разпоредбите на Закона за убежището и бежанците, Закона за социалното подпомагане, Закона за семейните помощи за деца, Конституцията на Република България, както и Конвенцията на ООН за правата на детето и европейските директиви 2001/55/ЕО и 2011/95/ЕС.

Въпросът, на който БХК търси отговор, е колко още дела срещу отказ за предоставяне на семейни помощи за деца е необходимо да бъдат спечелени, за да започне Агенцията за социално подпомагане да се съобразява с указанията на съда, националните и международните норми, и да преустанови незаконните си практики и институционалната си дискриминация срещу семействата на бежанците с хуманитарен статут или с временна закрила. 
Сходни публикации

La Strada International: свиване на пространството за гражданските организации, които работят за противодействие на трафика на х

La Strada International: свиване на пространството за гражданските организации, които работят за противодействие на трафика на хора

По повод Световния ден срещу трафика на хора La Strada International алармира, че се наблюдава свиване на пространството за

Открито писмо относно осуетяването на провеждането на филмова прожекция в рамките на София Прайд Филм Фест

Открито писмо относно осуетяването на провеждането на филмова прожекция в рамките на София Прайд Филм Фест

ДоЙорданка ФандъковаКмет на Столична общинаКопие до:ст. ком. Калоян МилтеновДиректор на Столичната дирекция навътрешните

БХК за инцидента с младеж със специални образователни потребности: необходим е тежконаказуем състав в Наказателния кодекс за деяния на основата на увреждане

БХК предложи промени в Наказателния кодекс, но те не бяха приети.Във връзка с инцидент в пловдивски мол, документиран с