English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фондация „Конкордия България": Да помагаш на онези, които разчитат на теб

 
Фондация „Конкордия България”: Да помагаш на онези, които разчитат на тебВ кризисна ситуация като настоящата пандемия от коронавирус на преден план излиза една от най-важните нишки, поддържащи социалната тъкан, а именно взаимната отговорност и взаимопомощ. На първо място носим отговорност към себе си, но в същото време трябва да полагаме специални усилия да продължим да подкрепяме онези хора, които разчитат на нас.

 

С това съзнание за отговорност към най-уязвимите подхожда към работата си целият екип на Фондация „Конкордия България“ – и в нормални, и в извънредни условия. Защото те знаят, че имат опита и ресурсите да осигурят неизмерима емоционална, психологическа и материална подкрепа за децата, младежите и семействата в риск от социално изключване, с които работят от години.

 

Грижа за деца и младежи в резидентни центрове

 

Мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса у нас налагат незабавно реорганизиране на дейностите в резидентните центрове на „Конкордия България“, които осигуряват подслон, храна, психологическа подкрепа и неформално обучение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Тези центрове включват Преходно жилище за деца и младежи, Център за настаняване от семеен тип „Детска къща КОНКОРДИЯ“ и Кризисен център, който работи приоритетно с деца, пострадали от насилие.

 

Основното предизвикателство пред екипа на „Конкордия България“ е да организира живота и обучението на момчетата и момичетата в центровете така, че те да могат да продължат да се обучават пълноценно при максимални мерки за безопасност, разказва Елмира Нешева, директор „Проекти и програми“ във фондацията. 

Благодарение на дългогодишния си опит в работата с различни групи и в различни условия екипът се адаптира бързо. Осигуряват предпазни средства и дезинфектанти, започват да провеждат повече индивидуални занятия с децата и младежите и им предоставят компютри и таблети, за да могат да учат дистанционно, докато училищата са затворени. Част от обучението в центровете се провежда под формата на игри, чрез които децата развиват хигиенните си навици и уменията си да се грижат за здравето си. Изключително полезни се оказват материалите, изпратени от Агенцията за закрила на детето, които включват много картинки и информация на достъпен език. Продължават и индивидуалните консултации със социален работник.

 

Едно от нещата, които подобрихме в работата си с децата в резидентните центрове, е, че се съсредоточаваме повече върху всеки един случай и развиваме индивидуалния потенциал на всяко дете, за да може то да се справи адекватно с нетипичната ситуация, в която в момента всички се намираме“, споделя Елмира. „Не че преди не се е случвало, но в момента това се оказва може би единственият възможен метод на работа. В ежедневното коордиране на дейности това на моменти се пропускаше, тъй като залагахме повече на груповата работа и занимания с децата, така че тази кризисна ситуация ни даде възможност да обогатим практиките си за индивидуална работа с децата. Също така децата получават повече подкрепа по отношение на образованието, включително и неформално такова. Друго положително нещо е, че започнахме по по-добър начин да се справяме с предизвикателното поведение на децата и техните кризи. В момента децата са много спокойни, разбират какво се случва и спазват все повече и повече правилата.“

 

Децата и младежите със специални образователни потребности, които срещат трудности в онлайн обучението, получават допълнителна подкрепа от учител със специална педагогика. Тъй като „Конкордия България“ поддържа близки отношения с учителите на децата, при нужда преподавателите помагат на най-малките не само онлайн, а и по телефона. За децата от училища, които се затрудняват да осигуряват редовно онлайн обучение, фондацията е подсигурила достъп до платформата за видеоуроци и тестове „Уча.се“. По предложение на Столична община фондацията пренасочва част от персонала на дневните услуги към работа в резидентните такива, с което обогатяват дневната програма на децата с повече дейности за запълване на свободното време. 

Грижа за деца, младежи и семейства в уязвимо положение

 

Освен на децата и младежите в резидентните центрове „Конкордия България“ помага и на много техни връстници и семейства, които посещават дневните центрове на фондацията в столичните квартали „Орландовци“ и „Захарна фабрика“.

 

С въвеждането на ограничителните мерки в страната занятията и консултациите в тези центрове са преустановени, но фондацията продължава да изпълнява ангажимента, който е поела към техните посетители. Още в първите дни на извънредното положение мобилните ѝ екипи започват да осигуряват хранителни продукти, лекарства, предпазни средства и дезинфектанти на хора не само от тези квартали, но и от кварталите „Малашевци“ и „Христо Ботев“, които също са в тежко социално положение.

 

За покриването на базовите нужди на тези хора „Конкордия България“ получава финансова помощ от „Тръст за социална алтернатива“ и Фондация „Америка за България“, както и индивидуални дарения от частни лица. Екипът си сътрудничи и със Столична община. Благодарение на тези партньорства мобилните екипи на фондацията досега са достигнали до 430 деца и възрастни (включително стари и бездомни хора), на които са раздадени 170 пакета с хранителни продукти на обща стойност 3100 лв. Около 40 от тези 430 души са нови ползватели на мобилните социални услуги на фондацията.

 

„Наложи се да бъдем гъвкави“, казва Елмира. „Част от финансирането, което бяхме планирали за образователни дейности и екскурзии, трябваше да бъде пренасочено към поемане на тези разходи за храни и лекарства.“

 

„Конкордия България“ прехвърля част от психологическите консултации онлайн. Хората, които нямат компютри, таблети или достъп до интернет, получават психологическа помощ по телефона.

 

Дарителска кампания на Фондация „Конкордия България“

 

Ако споделяте убеждението на Фондация „Конкордия България“, че „в днешната ситуация на страх и несигурност повече от всякога е време за емпатия и грижа“, и ако прецените, че можете да си го позволите, можете да дарите сума по избор.

 

Вашето дарение ще бъде използвано за снабдяването с храни, лекарства и хигиенни и защитни средства на семейства, останали без препитание в контекста на извънредното положение. „Конкордия България“ се ангажира да ви информира по имейл за използването на дарените от вас средства.#нпонапървалиния
Фондация Лумос подкрепя НПО Портала в представянето на граждански организации, които в момента на извънредно положени работят на първа линия.


Автор: Даниел Пенев

Сходни публикации

За едно размотано кълбо

За едно размотано кълбо

„За да се размотае едно кълбо с прежда, първо трябва да е намотано“ – не знам кога и от кого съм чула тази мъдрост, но може би е

Техният живот трябва да бъде като нашия

Техният живот трябва да бъде като нашия

Ловешкото сдружение „Закрила“ преодолява неразбиране, недоверие, предразсъдъци и  безсърдечие в името на добруването на хората

Детството не бива да боли

Детството не бива да боли

Сдружение Самаряни от Стара Загора възкресява „притчата за добрия самарянин“ помагайки на страдащи деца и  младежи През 1998 г.