English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Да инвестираш в бъдещето на другите

 

Ентусиазирани младежи от Бургас помагат на деца и нуждаещи си от региона, осигурявайки им образование, здравеопазване, храна и грижи


Докато обществото се разкъсва в  (не)аргументирани дебати „за" и „против" мерките против пандемията, има една група от хора, които нямат време да изявят позицията си в социалните мрежи. Тези хора на действието са заети ежедневно, ежечасово със социалните последици от кризата и с нуждата от спешна реакция за тяхното преодоляване.

Да вярваш в доброто, да правиш добро


Сърфирайки безцелно в социалната мрежа откривамесдружение „Верният настойник“ от Бургас  по един техен кратък и настойчив призив за събиране на храна за организираната от тях хранителна банка. Всъщност, призивът приковава вниманието ни с друго. Че апелира към хората да изпратят информация за нуждаещи се хора – възрастни, многодетни семейства и други, докато гражданската организация поема личен ангажимент да окаже помощ (разбира се с подкрепата на своите доброволци и дарители). Сдружението, състоящо се от ентусиазирани млади хора, още през миналата година е инициирало организирането на хранителна банка, която да преразпределя дарения и ненужни хранителни продукти, към хората, за които те са от критично значение. Когато епидемията от Ковид 19 засяга страната, гражданската организация реагира мигновено, като за десетина дена привежда в действие своята идея. Само за две седмици, в началото на април - хранителна банка „Верният настойник“ с финансовата подкрепа на „Повече бъдеще“ - Германияраздава  хранителни пакети на 1023 социално слаби семейства. С помощта на своите доброволци, гражданската организация доставя своите продукти на място, до домовете на нуждаещите се.Понастоящем, мрежата покрива град Бургас, с амбицията да се разрастне значително и да покрие други населени места и общини.


Желю Желев - вляво


Хранителната банка в действие


Хранителната банка е една от многото кампании на гражданската организация, която повече от 10 години активно работи в социалната сфера. Регистрирана през 2009 г., като сдружение с нестопанска цел в обществена полза, тя обединява група младежи, вярващи в доброто и благотворителността, работещи неформално от 2003г., с желание да се гради по-добро бъдеще за българското общество. През 2010г. Сдружението създава клонова мрежа към организацията в цялата Бургаска област. 


Същата година стартира и мащабна кампания под името „Нова възможност“ за образование на младежи на територията на  седем общини. Младежите и техните родители са подпомагани с консумативи и консултации, за да продължат образованието си. За няколко месеца 110 младежи, отпаднали от системата на образованието отново тръгват на училище. С тази инициатива се очертава един от приоритетите на организацията – превенция на отпадане на лица от системата на образованието.  Ако игнорираме проблема и не предприемем нищо, тези деца няма да бъдат пълноценни членове на обществото ни“, споделя Желю Желев, председател на Организацията. „Те са потенциални бъдещи безработни, престъпници или безделници, които ние можем да превърнем в полезни на държавата граждани, ако подпомогнем тяхното образование“. Това мотивира екипът на „Верният настойник“ и за инициативата „Шестица – жълтица“, в която гражданската организация залага на вродената у всяко дете амбиция и състезателен хъс. Проектът има за цел да награди децата от институции, показващи отличен успех в училище, с финансов стимул, като за всяка една текуща отлична оценка, детето получава по един лев в края на всеки учебен срок.
Резултатите са впечатляващи и учителите отбелязват прогресия в отличните резултати на децата. В инициативата се включват и редица  културни дейци и музиканти. За кампанията допринася и национален благотворителен DMS  с текс „NAGRADA" на номер 17777 за всички мобилни оператори с цена 1,20 с ДДС. „Не забравяйте, че всяка една инвестиция в образованието не е напразна, особено когато се касае за деца без родители“ – мотивират своите дарители от сдружението.
В подкрепа на образованието


„Настойниците" стопанисват и едно от т.нар. „наблюдавани жилища“, в което помага на младежи, напуснали домовете за изоставени деца.
Тези деца просто нямат шанс за успешен старт в живота“, споделя Желю и разказва историята на Иван и Димитър. На 18 години те трябва да напуснат дома. Имат уговорка с „настойниците“ да дойдат на автогара в Бургас, но тъй като нямат никакъв опит в пътуването извън дома, дори не разбират, че са се озовали на автогарата в Слънчев бряг. След като успяват да се свържат със Сдружението, което праща човек да ги прибере, екипът остава трогнат от двамата самотни и объркани 18-годишни младежи, държащи в ръка всичко, което имат....по една малка, черна найлонова торбичка....


"Помагаме на такива младежи с неща, които за другите може да изглеждат елементарни – обучаваме ги как да напишат автобиография, или как да се представят на интервю на работа, как да си открият банкова сметка и да имат дебитна карта. С тях работят специалисти като психолози и педагози. Търсим им работа сред приятели на сдружението или в стопанисваните от нас старчески домове или в стопанската ни дейност. Благодарение на тази скромна подкрепа, младежите поемат своя път. Особено ни радва съдбата на Мирослав, който успя да започне сериозна работа, създаде семейство, сключи граждански брак и вече отглежда свое дете. Други младежи започнаха курсове  за шофьори или за други професионални квалификации, някои дори записаха висше образование“


Потресаваща е историята на Вальо, който след навършване на 18 години трябва да напусне дома в една студена зимна вечер. Младеж без никакво имущество и роднини, без познати, към които да се обърне, без работа или препитание. „Наложи се да се вмъкна в дома през едно малко прозорче, но пазачът ме намери и отново ме помоли да напусна. Тогава влязох през друга врата, за да прекарам нощта на топло...“.  Много такива младежи спят по входовете, където хората се обръщат към полицията, защото смятат, че са пропаднали наркомани. Именно на такива младежи помагат „настойниците“ в своята работа.

Да инвестираш в бъдещето


Убеждението на „настойниците“, че образованието е инвестиция в бъдещето е и в основата на друга тяхна инициатива, насочена към превенция на трафика на хора и „търговията“ с бебета, по която работят с малцинствата в община Камено. Сдружението организира програма за образование и подкрепа, както и изяви в гръцките медии, където традиционно се пласират (в буквалния смисъл) децата. На практика дейностите довеждат до прекратяване на тази порочна практика в няколко населени места.  През 2018г. Сдружение „Верният настойник“ става един от основателите на  Алианс за ранно детско развитие – обединение на над четиридесет неправителствени организации, образователни институции, професионалисти и физически лица. Обединението има за цел  осигуряване на пълноценна среда за развитие потенциала на всяко дете в ранна възраст. Организацията работи и в сферата на предоставянето на здравни консултации, подкрепа и лечение. За здравната ни програма ни вдъхнови един цитат в болница „Здравият човек има нужда от много неща, а болният само от здраве“. Тогава  решихме, че за да осигурим добруването на хората – съответно на обществото, това ще е сред основните ни приоритети“, споделя Желю. За това в инициативата „Повече здрави“ гражданската организация осигурява  безплатни медицински прегледи на здравно неосигурени лица. Проведени са повече от 15 кампании, като в  медицинския кабинет се извършват първични медицински прегледи, измерване на кръвна захар, ЕКГ, кръвно налягане, ехограф и други. 


Раздавани са  подаръци за децата от болници, подпомагани са  домове за стари хора, Центрове за настаняване и Дружество на инвалидите, дарявана е  медицинска апаратура. Тези инициативи са от водещо значение за гражданската организация, която се стреми да се грижи за двете основни нужди на населението - здравеопазване и образованието. Което мотивира екипа да търси и други точки на картата и да се разраства все повече.

„ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ – ГРИЖА И РАЗВИТИЕ“ е мото, които често ползват „настойниците“ в работата си. В съзвучие с него, те подкрепят и местните хора, които нямат традиции в земеделието, да започнат да обработват земя.  В  рамките на проекта си „Добрия земеделец“ те им предоставят инструменти, разсад и съвети, за да могат хората сами да осигуряват прехраната си. „Етническите порядки са преодолими и това  е далеч по-устойчиво от  нуждата от социални помощи или непрестанни дарения“, споделя Желю. Сдружението създава пчелин „Верният настойник“.Социалното предприятие цели да се обучават младежи в тънкостите на пчеларството. След прекарано обучение и стаж, гражданската организация осигурява на младежите капитал от кошери и пчелни семейства за стартиране на собствен самостоятелен пчелин. В същото време, с реализираната печалба от продадената продукция, се подпомагат деца в неравностойно положение да посещават училище и детска градина. На същия принцип е инициативата „Млад готвач“ в Основно училище „Никола Вапцаров“ с. Факия. Проектът е насочен към младежи от прогимназиален курс на обучение – извънкласна дейност, като в него се включват ученици, които имат желание за придобиване на умения и навици в областта на кулинарията, които обаче показват и много добър успех по всички останали предмети. Проектът се финансира от немската организация „Обувки за България“ като мотивира много младежи да се развиват професионално, създава им полезни навици и знания, които да са полезни в тяхното всекидневие и подсигурява училището с качествена храна, приготвена на място от самите ученици. „Хората от страни с висок стандарт, често участват в нашите акции със сърце и душа. Така например при наше посещение в Горно Езерово, по време на една мониторингова проверка, нашите гости от дарителски организации, останаха потресени от тичащите в снега боси деца. Тези хора, израснали без да познават каквато и да е липса в живота си, реагираха напълно непринудено и първосигнално, като започнаха да събличат дрехите и чорапите си и да ги обличат на децата...По-късно създадоха свои организации, с които да разгърнат дарителската си дейност“. "Млад готвач"


И искат, и могат, и го правят


Сдружението се включва и в инициативата „Да изчистим България за един ден“, като успява да мобилизира в нея и роми. Мотивирайки ги чрез състезателен елемент, семействата от Вресово само за няколко часа събират над 300 кг боклук, а с последващи инициативи се поддържат почистените места. Въпреки стереотипите и обществените нагласи, че участието на роми в подобни инициативи не е реалистично, гражданската организация постига успех, съобразявайки се с характерните за етноса психология и нагласи.

Една от идеите, които сдружението развива е използването на спорта, като превенция на агресията сред младежите. За целта организира благотворителна „Шампионска лига“, в партньорство с „Обществен дарителски фонд – Област Бургас“ и Община Бургас. 


Сдружението осигурява и социални услуги, насочени към възрастни хора, като полага грижи в два дома, създадени и поддържани от гражданската организация. В домовете работят на трудов договор някои от младежите, които пребивават в „наблюдаваното жилище“, като това им дава добър старт в живота извън домовете.

В опит да запази своя малък , но сплотен екип, организацията впряга в действие и предприемчивостта си стопанисвайки магазини за дрехи втора употреба. Дрехите идват от дарители в Германия и Австрия,  част от тях се даряват на нуждаещи се. Трогателна е историята на Ханс от Германия. Близо 10 години той подготвя пакети, които праща като част от кампанията „Рождествено дете“, по която Сдружението е приело и разпространило над 600 000 подаръчни пакета.Ханс решава сам да се убеди дали подаръците се ползват по предназначение. Пристига неочаквано, като изявява желание да се участва в раздаването на пакетите. Веднага е включен в акцията по разтоварване на хилядите пакетите, дошли от различни точки на света. И тогава – погледът му се спира точно на неговия пакет. Един конкретен пакет, сред хиляди други! Така, той успява лично да го връчи, а виждайки сълзите в очите на дарените деца, дава пред себе си обещание, че до края на живота си ще участва в кампанията. Малките чудеса се случват постоянно в работата на „настойниците“. Така например подаръчните пакети, съдържащи шоколади, моливи, играчки, изключително рядко съдържат обувки. Това обясняват „настойниците“ и на малкия Иван, който казва, че мечтае в пакета да има нови маратонки. „Това няма да се случи, Иване, в кутиите няма обувки“, казват „настойниците“, но остават слисани, когато при разкъсването на пакета Иван открива....нови маратонки с неговия номер... „Нямаше как да знаем какво има в пакета. Това беше удивително“.


ЗАЕДНО МОЖЕМ  ПОВЕЧЕ – ДОВЕРИЕ И ПОДКРЕПА е друга крилата фраза на екипа на сдружението. Това е и причината да изберат името на организацията си – настойничеството,  като форма на личен ангажимент и подкрепа, и верността, като израз на лоялност, ангажимент към оказаното доверие и към ценностите на дарителството и доброволчеството.

Едни ентусиазирани млади хора, които не чакат кризисните ситуации, за да отворят очите си за нуждаещите се в обществото и да дадат своя принос за решаване на проблемите и промяна на човешките съдби. 


Хора, за които популярният цитат от Хайтовите „Мъжки времена“  - "Едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто - да го направиш”, би могъл, да звучи и така, в днешните мрачни времена : "И искат, и могат, и го правят“.Желю Желев с екипа на едно от социалните предприятия на "Верният настойник" - Дома за стари хора,  гр. Черноморец

#регионалникореспонденти
#нпонапървалиния


Автор: Елена Тилова, кореспондент на НПО Портала за Югоизточен регион

Източник: НПО Портал , 30 април 2020 г.

Сходни публикации

ЧитАлнЯта, Манол Пейков и приятели

ЧитАлнЯта, Манол Пейков и приятели

Над 7 000 книги събра читАлнЯта в дарителската кампания „Да съберем хиляда книги за болградската библиотека“ Преди няколко

Заедно за българските реки

Заедно за българските реки

Българските реки представляват съществена част от природните ресурси на родината ни. От красотите на Искърското дефиле до

Северните семена на добрите примери виреят и на Деветашкото плато или как се пренася норвежки опит в България

Северните семена на добрите примери виреят и на Деветашкото плато или как се пренася норвежки опит в България

Как се пренася опит от Норвегия в България? Лесно, стига да имате упорито желание и запалени участници. Дали работи? Работи, и