Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
21Само днес, или как се прави първата стъпка по дългия път на лечение от зависимости

Разкази за НПО

С цялостен подход и индивидуално отношение едно семейство психотерапевти от Варна запълва пропуските в държавната политика

 

В гръмогласното ни ежедневие, в което социалните мрежи изваждат на показ дори най-интимни преживявания, учудващо остават и тъмни петна.  Зад тях се крият проблеми, за които малко се говори, а още по-малко се прави.

Зависимостите са един от тези скрити проблеми, превърнали се почти в стигма. Преди десетилетия те са свързвани основно с алкохолизма и наркоманиите, а хората, пожелали да се лекуват, нямат друг избор освен държавните психиатрични болници. Днес сме наясно, че има много други зависимости: от лекарства, която се оказва една от най–проблемните, поведенчески зависимости, сред които са и трите вида хранителни разстройства – анорексия, булимия и преяждане – хазартна зависимост, зависимост от секса и др.

Но фактът, че сме наясно, не ни прави по-ангажирани като общество и като държава. Оказва се, че и днес говорим пестеливо за зависимостите, а някои от тях дори не коментираме.  Макар че темата е доста злободневна - според последните проучвания злоупотребата с алкохол, наркотици, секс и хазарт става все по-масова и все „по-млада“. Докато преди десетилетие младежите се хвърляха в тези „удоволствия“ на 15-16 години, сега възрастта е паднала до 12-13 години, казват специалисти по зависимости.

Разбира се, не всяка употреба и злоупотреба води до зависимост, подчертават експертите. Но онези 7-10 процента в риск стават все повече реални човешки съдби заради все по-масовата употреба на психоактивни вещества и алкохол.  А в същото време липсва целенасочена държавна политика за превенция и подкрепа на зависимите. Малкото, което се прави, е работа на парче, и то след доста усилия от страна на граждански организации и специалисти в сектора.


Затова една неправителствена организация от Варна изпъква на фона на общото неглижиране и бездействие по проблема. 

Между миналото и бъдещето


Асоциация „Само днес",
създадена от семейство психотерапевти, от години подкрепя хора с различни зависимости, а през 2019 г. беше разкрит и център за лечение на зависимости „Само днес“ във Варна.

Основният двигател и на асоциацията, и на терапевтичния център, са Милена Петрова и Павел Павлов, терапевти по зависимости, лицензирани треньори към Гордън Тренинг Институт по програмите "Трениране на успешни младежи” и "Трениране на успешни родители”, ръководители на сектор България на Международната терапевтична организация за лечение на зависимости "Свобода – център”.  Двамата се занимават със зависимости още от 2008 г. Милена Петрова и Павел Павлов

Първоначално гражданската организация възниква като неформално обединение на зависими, които търсят пътя към нормалния живот, обяснява Павел Павлов. Тези групи за взаимопомощ, от типа на Анонимни алкохолици, съществуват и днес, и подкрепят хората по време на лечението и след терапията. При първите неформални срещи членовете на групата обсъдили различните трудности в комуникацията между зависимия и институциите, или по-скоро липсата на такава комуникация. Като резултат от тези срещи се появила асоциацията "Само днес“, припомня си началото Павел Павлов.

Името на асоциацията е избрано символично, защото зависимият човек от една страна има навика да отлага своето лечение, а от друга – живее в миналото или в бъдещето.  Затова акцентът е върху днешния ден, казва Павлов. Само днешният ден е денят, в който може да бъде направено нещо, за да се спре употребата и да се поеме отговорността за собствения живот, днес е първата стъпка по дългия път на лечението – на това двамата психотерапевти учат своите пациенти, които наричат резиденти.


Сега главната цел на гражданската организация е превенцията и разработване на информационни материали за запознаване на обществеността с проблемите на зависимостите. Организират се обучителни семинари и информационни кампании, както и центрове за обучение на зависимите и насочването им към подходящо лечение. Асоциацията работи със специалисти в областта на зависимостите, както и със зависими лица, преминали през обучение като консултанти.


Също толкова важен е и създаденият в края на 2019 г. терапевтичен център за лечение на зависимости „Само днес“
. Той е от резидентен тип и в него се прилага цялостен подход към терапията.  Милена Петрова и Павел Павлов са ръководители на центъра, а целият екип обхваща 14 професионалисти – лекари, терапевти и консултанти в областта на различните проявления на зависимостта: алкохолизъм, наркомания, хазартна зависимост, хранителна зависимост, интернет зависимост, игромания. Специалистите имат необходимите опит и квалификация и за лечение на различни депресивни, тревожни и личностови разстройства. 


Най-често в центъра постъпват хора заради проблеми с алкохол, амфетамини и опиати, но обикновено не са само с една зависимост.  Според състоянието на резидентите, рехабилитационните програми са с продължителност от няколко седмици до 10-12 месеца.Да контролираш неконтролируемото


Терапевтичната програма на Милена Петрова и Павел Павлов е базирана на доказани методи в лечението на зависимости. „Създадохме терапевтичния център с две основни цели: да предложим съвременно и адекватно лечение на нашите клиенти, които страдат от зависимост и да консултираме близките на зависимите ни клиенти в различните етапи на лечението“, обяснява Павел. Самият той е човек, изпитал на гърба си алкохолната зависимост, затова разбира своите резиденти по-добре от всеки друг.

„Преди да започне терапия, зависимият трябва да направи много други стъпки - да получи информация, да разбере състоянието си, да открие мотиви, за да промени живота си“, казва психотерапевтът. И подчертава, че по принцип зависимите до последно отричат своето състояние и идеята за лечение: „Зависимият губи контрол и над употребата, и над поведението си, той не може да осъзнае своята зависимост и е убеден, че може да се контролира и да спре във всеки момент.  Затова обикновено семействата се тази, които успяват да  убедят зависимите да започнат терапия".


Хората, които тръгват по пътя на промяната, получават  в терапевтичния център „Само днес“ комплексно лечение. Нашият център работи по една от най-успешните програми, създадени още през 50-те години на миналия век – моделът „Минесота“, обяснява Павел Павлов. При тази програма се обхващат всички аспекти на заболяването, затова в центъра работи мултидисциплинарен екип от 14 специалисти, отговарящи за духовната, психологическата и физиологичната страна на проблема.


Трудно е един зависим човек да бъде мотивиран да започне промяна и лечение, психотерапевтите от центъра много добре знаят, че това е изключително сложен въпрос и дори невъзможен в повечето случаи.
„Комплексната терапия на зависимостите е насочена към четири области от живота на човека – на биологично, психологическо, социално и духовно ниво“, казва Милена Петрова и допълва: „Вярваме, че това са основните сфери, в които е засегнато съществуването на зависимия, затова залагаме нашата терапия върху тези елементи".
Биологичната терапия включва режим и физическа активност. „Зависимите имат нерегламентиран живот, могат да легнат в 2 ч. след полунощ и да станат в 2 следобед, а при нас нещата са по график. Всеки ден има и задължителна физическа активност, а когато е необходимо, се помага с медикаменти, предписани от специалист. Но само медикаменти няма как да помогнат за лечението от зависимост, необходими са и други мерки“ , подчертава Милена.

На психологическо ниво зависимите се учат как да се справят със житейските ситуации. Това се изгражда както чрез индивидуални терапии, така и чрез работа в групи, в които човек се свързва с други хора със същите проблеми и се учи как да се доверява. „Но по принцип зависимите трудно се лекуват с индивидуални терапии, затова за нашите резиденти е важно да създадат връзка с други хора като тях и след края на лечението да имат на кого да се опрат“, коментира Милена.

Според нея, най-важният елемент от терапията е духовният. Чрез него психотерапевтите се грижат да възстановят реалните ценности на своите резиденти - честност, откритост, отворено съзнание, връзка с близките, уважение, любов.

Рехабилитационната програма се провежда в безопасна среда, като резидентите участват в едни и същи ежедневни и седмични дейности, включват се в обучителни и терапевтични групи, имат индивидуални консултации. Гарантираната сигурност, установеният режим и присъствието на хора, които ти помагат в лошите дни, са рецептата за лечение, коментират психотерапевтите от асоциация „Само днес“.


„По време на терапията развиваме у своите резиденти умението да се справят с трудностите, така че след лечението зависимият да може да бъде самостоятелен и да е отговорен към себе си“, казва Павел Павлов. 


Сред предимствата на център „Само днес“ е и силният индивидуален подход. „Различните хора имат нужда от различна терапия и от различно време за лечение, затова  всеки получава индивидуално отношение, а не някаква обща щампа“, обяснява Милена. Екипът от специалисти поддържа тесни контакти с роднините и близките на резидентите през целия период на лечение от момента, в който се свържат с центъра до уточняването на най-подходящата терапия и нейното провеждане. Защото щетите за зависимите не са само здравословни, те губят и приятели, и работа, и семейство, затова е важно близките да знаят как да се справят, поясняват Милена и Павел.


Работата им със зависими и техните близки обаче ги е научила, че е по-разумно да се говори с хората, преди да се появи проблемът. Затова успоредно с терапията на зависими те водят тренинги за тийнейджъри и родители с цел подобряване на комуникацията в семействата, себепознание, емоционална интелигентност.


За съжаление зависимите стават все повече и все по-млади
, констатира Павел. Според неговите наблюдения, употребата на алкохол и наркотици започва вече едва ли не в детска възраст, все повече стават и зависимите от хазарт, макар че това не се смята за отклонение от обществото.


Да запълваш дупките в системата
На този фон държавата почти няма превенция или помощ за тези хора, за разлика от силните социални програми по други проблеми. Работата на център „Само днес“ е изключително необходима и важна, тъй като държавните институции ограничават лечението на зависимите в психиатрични клиники. В много други държави има изградени системи за обхват на зависимите, които осигуряват тяхното адекватно лечение и стриктен контрол. В тези системи са включени звена с различни дейности: медицински услуги, детоксификация, психосоциална рехабилитация, ресоциализация, превенция, помощ на семействата и др. В България повечето звена или липсват, или работят на парче с ограничен капацитет.  Затова Асоциация „Само днес“ е изключително активна при инициирането на обществени дебати и диалог с институциите във връзка с проблемите на зависимостите в България. Гражданската организация подпомага подобряването на нормативната уредба в тази насока, като участва в изготвянето на проекти за изменения и допълнения в нормативните актове, свързани с държавната социална и здравна политика, осъществява връзка между гражданското общество и институциите, предлага независима експертна оценка за проблемите, свързани със зависимостите, разработва проекти и  участва в международни програми.


„Необходима е комплексна държавна политика по проблемите на зависимостите, защото зависимостта е болест и е включена в Международната класификация на болестите“, посочва Павел Павлов. И дава за пример зависимостта от наркотици: никой наркоман не си е поставил за цел да стане такъв, повечето хора не вярват, че на тях ще им се случи нещо такова. Вярно е, че не всички употребяващи стават зависими, но наркоманията е прогресираща и потенциално опасна болест. Наркоманът няма контрол върху развитието на болестта, затова губи контрол и върху поведението си.  Ако се лекува ефективно, едни зависим има всички шансове да се възстанови и да се върне към нормален живот, подчертава, Павлов. Според международните стандарти, около 30 % напълно излекувани от зависимости се приемат за добра успеваемост на различните терапии. Варненският център „Само днес“ има над 50 % успешно излекувани, но Милена и Павел веднага посочват, че това не трябва да се приема като окончателен показател, защото центърът действа само от една година. „Необходимо е да мине по-дълго време, поне година след излекуването, за да разберем дали нашите резиденти са се отървали напълно от своите зависимости или започват да се връщат към тях“, коментира Павел Павлов. Трудно е един зависим човек да бъде мотивиран да започне промяна и лечение. Психотерапевтите от Център „Само днес“ много добре знаят, че това е изключително сложен въпрос и дори невъзможен в повечето случаи. Но онези 30-40 %, които успешно преодоляват зависимостите и се връщат към нормален живот, към семействата си и работата си, оправдават всички усилия, вложени за тяхната терапия. И ни напомнят колко важни и жизнено необходими са организации като асоциация „Само днес“. Нужно е обаче и адекватно законодателство, качествени превантивни програми, образование в тази насока, за да се ограничи самата болест „зависимост“, вместо само да търсим начини за нейното лечение.Семинар с млади хора на "Само днес" по превенция на зависимости


>> Линк към видео - "Какво е важно за терапията на зависимостите?"Снимки и илюстрации: Асоциация "Само днес", Pixabay
#регионалникореспонденти
Автор: Диана Желязкова, кореспондент на НПО Портала за Североизточен регион

 

 

 

Сходни публикации

29.03.2021
За децата с лицеви аномалии и техните ангели пазители За децата с лицеви аномалии и техните ангели пазители

Асоциацията без аналог – АЛА, осигурява комплексно лечение на над 100 подрастващи с цепнатина ...

04.01.2021
Как една гражданска организация помогна за лечението на Ковид-19 Как една гражданска организация помогна за лечението на Ковид-19

Ковид кризата изправи обществото ни пред сериозни предизвикателства, изискващи мобилизация на цялата ...

21.12.2020
Любовта към медицината ги свързва Любовта към медицината ги свързва

30 години Асоциацията на студентите медици в България вдъхновява младите хора за тяхното развитие и ...