English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Природата, която ни учи да поглеждаме към миналото, да виждаме бъдещето и да откриваме себе си

 
 

Разходките сред природата са любимо хоби на много българи. Страната ни предоставя редица туристически възможности за малки и големи, за начинаещи и професионалисти. Красотата на българските пейзажи може да бъде комбинирана и със своеобразен урок по история, защото много от родните туристически пътеки са постлани върху хилядолетните пластове на изпълнените със събития и превратности минали епохи по нашите земи. В днешно време обаче по много от красивите ни пътеки се наблюдават някои често срещани проблеми – липса на адекватни туристически маркировки, влошен достъп до районите, замърсяване на природата. В рамките на своя проект „Природата като учител“ базираната във Велико Търново Фондация „Учене за промяна“ приема присърце мисията да допринесе за решаването на тези проблеми и да върне пълния блясък на туристическите маршрути, намиращи се в близост до старопрестолния град. Огнян Гъдуларов – председател на Управителния съвет на фондацията и обучител на деца, младежи и възрастни – разказва за целите на проекта, начините за постигането им и положителните промени, които стават все по-видими. За организацията това е първият местен проект за подготовка, почистване и маркиране на туристически маршрути. Много от членовете на екипа са почитатели на природата, познават добре района и знаят кои места си заслужава да бъдат показани на хората.

„Основна цел на нашата организация е повишаването на възможностите за задълбочаване на контактите и връзките на хората с природата. Проектът „Природата като учител“ е резултат от фундаментална за нашата организация дейност – публично образование и образование за устойчиво развитие на различни възрастови групи. Един от движещите фактори за изграждане на настоящия проект е създаването на общност от хора с екологично самосъзнание от Велико Търново и околните села. Съсредоточихме дейностите си в землището на едно от тези села – Ветринци.  Там от няколко години живеят и работят много млади хора с любов към природата, а някои от тях имат и образование, свързано с опазването на околната среда“ Огнян разказва, че в дейностите се включват и семейства от Нидерландия, Великобритания и Франция, които живеят в селото.

През последните две години организацията успешно приключва няколко проекта, свързани с изграждане на био градини, развиване на екологично земеделие и фестивал на тема екологично образование. Впоследствие с част от участниците в тези проекти Огнян и колегите му започват да обсъждат въпроса за създаване на нови екопътеки и маркирани маршрути за спорт сред природата. „Заедно създадохме концепцията, която е в основата на настоящия проект. Обърнахме се към Vivacom Регионален грант, защото традиционно работим в сферата на образованието, която компанията подкрепя. Проектът ни не беше голям и възможното финансиране за нас беше напълно достатъчно. “

Общата цел на проекта – изграждането на екомаршрути – изпълняваме с разнообразни допълващи се действия – маркиране, почистване, картиране на екомаршрути и създаване на онлайн база от данни, в която те да могат да бъдат намирани, за да станат по-достъпни и популярни. Базата данни ще се използва не само за насърчаване на местния туризъм, но и ще служи като образователен инструмент в области като история, биология и география.

.

„В момента се намираме точно на този етап от работата. Към онлайн съдържанието с картите на маршрутите и техните описания в Google ще бъдат прикачени линкове и връзки към образователното съдържание, което ще бъде свързано с природните дадености и историческото наследство на региона. По този начин ще представим, от една страна, физико-географските особености на природата и маркираните маршрути (надморска височина, посоки, достъпност до пътеките), а, от друга страна – информация, която потребителите ще могат да ползват по време на разходките си и да научават неща, свързани с местната флора, фауна, история и др.“.


Водещата организационна сила в  осъществяването на проекта са четирима души. „Това сме аз и трима колеги от екипа на фондацията – Галена Цветкова, Мирослав Мирославов и Силвия Терзиева“, разказва Огнян. – „Ние сме екипът, който подготвя дейностите, графиците и работи по администрирането“. Огнян подчертава, че дейностите се осъществяват съвместно с местната общност на Ветринци, като в прокарването и маркирането на пътеките се включват голяма част от семействата, заедно с децата. „Включват се и доста хора от  Велико Търново. Активно комуникираме с няколко местни организации, като може би най-интензивно е сътрудничеството ни с „TarnovoRUNS“. Това е организация за спорт и здраве на открито, която има хиляди последователи, постоянно провежда големи събития, сред които походи в планината и почиствания. Те ни помагат много, като системно публикуват информация в своите канали за нашите дейности, за да привлечем повече хора.“

Огнян разказва  и за различните етапи на работа. Първата задача беше да прецизираме маршрутите, по които имахме идея да работим при подготовката на проекта. Около землището на село Ветринци природата е богата, има множество дъбови гори, пасища и интересни природни забележителности в каньона на река Янтра.“ Основен критерий при избора на маршрутите е бил те  да бъдат достъпни за хора от всякакви възраст, включително и за велотуризъм. В по-голямата си част избраните съвпадат със стари горски пътища, оставени от дърводобивни дейности. „Тези райони ни бяха добре познати като места, на които се бяхме разхождали с местните. Добър пример е маршрутът между селата Ветринци и Гостилица, който включва и част от стария римски път, свързал Северна и Южна България – един от основните римски пътища – и дава възможност да се направи връзка между туризма, образованието и историята..“

Вторият етап от работата е обхождането на избраните маршрути от един или двама души от екипа в двете посоки, за да се прецени колко време отнема изминаването, каква техническа екипировка е нужна за почистването, какво количество боя е необходимо за маркировката и др.

Следва същинската работа по пътеките.
Бяхме много хора и се придвижвахме доста бавно, обикновено ни отнемаше по един ден преминаването на всеки маршрут. Затова разпределихме участниците в няколко групи – част от тях отговаряха за почистването, други отговаряха за маркирането, а третата група имаше изключително отговорната задача да се грижи за множеството деца, които участваха в работата.Четвъртата стъпка
е осъществена с помощта на специалисти в областта на картирането. Те прохождат маршрутите с GPS tracker, за да засекат и запишат GPS координатите. Въз основа на тези данни те изготвиха GPX файл, който след това интегрираха в Google Maps, така че да бъде видим през всякакви устройства и програми за навигация.

Последната стъпка от дейността ни е свързана с подготовката на онлайн съдържанието – качването на сайта на интерактивните онлайн карти и добавянето на образователното съдържание.“


Огнян споделя, че към момента „от планираните четири екомаршрута имаме готови маркирани три, т.е. 75% от физическата дейност по проекта е завършена. Данните за тези три маршрута вече са качени в интернет  – интерактивните карти, връзките с GPS и GPS track файловете, които всеки човек може да изтегли на телефона си и чрез тях да улесни обхождането на пътеките. В момента събираме и образователната информация, която предстои да бъде интегрирана към онлайн описанието на маршрутите. Ще приключим с всички оставащи дейности най-късно до май 2023 г. Очакваме с нетърпение ранната пролет, за да направим още едно събитие, свързано с маркирането на последния маршрут.“

Фондацията редовно получава обратна връзка от доброволците, които са се включвали в събитията. „Всеки път имаме много положителни отзиви от участниците, семействата, децата, родителите. Четем отлични отзиви за местата, които се посещават, защото те не само са интересни от природна и историческа гледна точка, а и вече са много по-достъпни – макар да са разположени дълбоко навътре в гората, по пътя няма препятствия, няма стръмни дълги изкачвания, скални маршрути. Пътеките, които успяхме да подготвим, са подходящи както за семейства с деца, така и за колоездачи. Освен това са и мултифункционални – биха могли да бъдат използвани за полудневни излети, за целодневни преходи и за пикник.“

Всички маршрути тръгват в различни посоки от село Ветринци. Първият е до село Гостилица, включва част от стария римски път, минава през два антични моста и е с дължина около 7 км. Вторият - маршрутът от Ветринци до Пушево също носи в себе си тайните на миналото и следва стар исторически път през райони, където по времето на Средновековна България е имало крепости. Третият маршрут води жителите и гостите на Ветринци до малката защитена местност „Николински кладенец“, където се намира интересна долина с вековни дъбови дървета и огромна бетонна чешма, построена преди около 100 години.

Огнян Гъдуларов е искрено благодарен на Vivacom Регионален грант за финансовата подкрепа. Разпределихме получените средства в три основни направления. Първото бе материалната база  – подсигуряване на необходимите инструменти и машини за почистване. Това включваше основно ножици за клони и храсти и моторна резачка, която ни свърши страхотна работа в участъците, където имаше паднали дървета. Купихме и материали, свързани с маркирането (четки, бои, шаблони), както и чували за събиране и ръкавици. Второто направление обезпечи възнагражденията на екипа за администрирането на дейностите и координацията на доброволците. Третото направление включваше средствата, които осигуряват техническата подкрепа – хората, които не са част от екипа, напр. уеб дизайнерите, които ни помагат със съдържанието, подготовката на картите, качването на материалите. “

За Огнян най-впечатляващото в работата по проекта „усещането за общност, което се създава от участниците. Моментът, в който осъществяваме проекта, е много особен – година след приключването на продължителната изолация във връзка с пандемията от COVID-19. Забелязваме до каква степен хората имат нужда да се свържат помежду си, да бъдат заедно, да бъдат сред природата със семействата си и с напълно непознати, които никога не са виждали до този момент, но с които за няколко часа се сработват, сприятеляват и започват да споделят лични истории. Дейността в природата успя да сплоти хората точно в момента, в който те най-много имаха нужда от това.“

Фондация „Учене за промяна“ е създадена през 2016 г. от експерти в областта на образованието, обучението и проектните дейности. Работят с младежи между 18 и 22 години, младежки социални работници, психолози, ментори и младежки лидери. С младежките социални работници организацията провежда обучителни проекти по програма „Еразъм+“, а на местно ниво развива сътрудничество с други неправителствени организации, работещи с младежи и организира семинари и уъркшопове. Една от основните дейности на организацията е свързана с насърчаване на екологичното образование. „Учене за промяна“ започва работа основно в София, но от 2019 г. се премества във Велико Търново и района около старата столица. Фондацията провежда съвместни дейности с Народно читалище „Напредък“ в село Ветринци, с което изпълнява редица общи проекти. Сред бъдещите планове на организацията е създаване на клуб за опазване на околната среда и екология, който ще се възползва максимално от всичките дадености на региона.


Проектът „„Природата като учител“ е един от 13-те победители в седмото издание на Vivacom Регионален грант, в рамките на което телекомът финансира избраните проекти с общо 60 000 лв. Нa 28.11.2022 г. започна кандидатстването за   осмото поредно издание на програмата. Кандидатствайте за финансиране на проект с образователна или природозащитна тематика до 5 000 лв до 11.01.2023 година. С програмата Vivacom  Регионален грант компанията подпомага развитието на регионите в България и насърчава участието на местните общности, като предоставя безвъзмездно финансиране на граждански организации, за да осъществят вдъхновяващи проекти в сферата на образованието и опазването на околната среда. Инициативата се провежда в партньорство с Български център за нестопанско право. НПО Порталът е медиен партньор.


Автор: Захари Захариев

Сходни публикации

Плаване под ветрила

Плаване под ветрила

Море, ветроходна яхта, лунна пътека, красиви морски фотоси. Звучи като сюжет от романтичен филм, а всъщност е част от отминалия

Една история за море, лагуни, планини и хора

Една история за море, лагуни, планини и хора

Атанасовско езеро, снимка - Спас УзуновКак една гражданска организация демонстрира симбиозата между хората, природата и

По трудния път към екосправедливостта

По трудния път към екосправедливостта

Трето десетилетие екологичното сдружение  „За Земята“ показва как могат да се разберат „защитниците на природата" и