English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Природата, която ни учи да поглеждаме към миналото, да виждаме бъдещето и да откриваме себе си

 
 

Разходките сред природата са любимо хоби на много българи. Страната ни предоставя редица туристически възможности за малки и големи, за начинаещи и професионалисти. Красотата на българските пейзажи може да бъде комбинирана и със своеобразен урок по история, защото много от родните туристически пътеки са постлани върху хилядолетните пластове на изпълнените със събития и превратности минали епохи по нашите земи. В днешно време обаче по много от красивите ни пътеки се наблюдават някои често срещани проблеми – липса на адекватни туристически маркировки, влошен достъп до районите, замърсяване на природата. В рамките на своя проект „Природата като учител“ базираната във Велико Търново Фондация „Учене за промяна“ приема присърце мисията да допринесе за решаването на тези проблеми и да върне пълния блясък на туристическите маршрути, намиращи се в близост до старопрестолния град. Огнян Гъдуларов – председател на Управителния съвет на фондацията и обучител на деца, младежи и възрастни – разказва за целите на проекта, начините за постигането им и положителните промени, които стават все по-видими. За организацията това е първият местен проект за подготовка, почистване и маркиране на туристически маршрути. Много от членовете на екипа са почитатели на природата, познават добре района и знаят кои места си заслужава да бъдат показани на хората.

„Основна цел на нашата организация е повишаването на възможностите за задълбочаване на контактите и връзките на хората с природата. Проектът „Природата като учител“ е резултат от фундаментална за нашата организация дейност – публично образование и образование за устойчиво развитие на различни възрастови групи. Един от движещите фактори за изграждане на настоящия проект е създаването на общност от хора с екологично самосъзнание от Велико Търново и околните села. Съсредоточихме дейностите си в землището на едно от тези села – Ветринци.  Там от няколко години живеят и работят много млади хора с любов към природата, а някои от тях имат и образование, свързано с опазването на околната среда“ Огнян разказва, че в дейностите се включват и семейства от Нидерландия, Великобритания и Франция, които живеят в селото.

През последните две години организацията успешно приключва няколко проекта, свързани с изграждане на био градини, развиване на екологично земеделие и фестивал на тема екологично образование. Впоследствие с част от участниците в тези проекти Огнян и колегите му започват да обсъждат въпроса за създаване на нови екопътеки и маркирани маршрути за спорт сред природата. „Заедно създадохме концепцията, която е в основата на настоящия проект. Обърнахме се към Vivacom Регионален грант, защото традиционно работим в сферата на образованието, която компанията подкрепя. Проектът ни не беше голям и възможното финансиране за нас беше напълно достатъчно. “

Общата цел на проекта – изграждането на екомаршрути – изпълняваме с разнообразни допълващи се действия – маркиране, почистване, картиране на екомаршрути и създаване на онлайн база от данни, в която те да могат да бъдат намирани, за да станат по-достъпни и популярни. Базата данни ще се използва не само за насърчаване на местния туризъм, но и ще служи като образователен инструмент в области като история, биология и география.

.

„В момента се намираме точно на този етап от работата. Към онлайн съдържанието с картите на маршрутите и техните описания в Google ще бъдат прикачени линкове и връзки към образователното съдържание, което ще бъде свързано с природните дадености и историческото наследство на региона. По този начин ще представим, от една страна, физико-географските особености на природата и маркираните маршрути (надморска височина, посоки, достъпност до пътеките), а, от друга страна – информация, която потребителите ще могат да ползват по време на разходките си и да научават неща, свързани с местната флора, фауна, история и др.“.


Водещата организационна сила в  осъществяването на проекта са четирима души. „Това сме аз и трима колеги от екипа на фондацията – Галена Цветкова, Мирослав Мирославов и Силвия Терзиева“, разказва Огнян. – „Ние сме екипът, който подготвя дейностите, графиците и работи по администрирането“. Огнян подчертава, че дейностите се осъществяват съвместно с местната общност на Ветринци, като в прокарването и маркирането на пътеките се включват голяма част от семействата, заедно с децата. „Включват се и доста хора от  Велико Търново. Активно комуникираме с няколко местни организации, като може би най-интензивно е сътрудничеството ни с „TarnovoRUNS“. Това е организация за спорт и здраве на открито, която има хиляди последователи, постоянно провежда големи събития, сред които походи в планината и почиствания. Те ни помагат много, като системно публикуват информация в своите канали за нашите дейности, за да привлечем повече хора.“

Огнян разказва  и за различните етапи на работа. Първата задача беше да прецизираме маршрутите, по които имахме идея да работим при подготовката на проекта. Около землището на село Ветринци природата е богата, има множество дъбови гори, пасища и интересни природни забележителности в каньона на река Янтра.“ Основен критерий при избора на маршрутите е бил те  да бъдат достъпни за хора от всякакви възраст, включително и за велотуризъм. В по-голямата си част избраните съвпадат със стари горски пътища, оставени от дърводобивни дейности. „Тези райони ни бяха добре познати като места, на които се бяхме разхождали с местните. Добър пример е маршрутът между селата Ветринци и Гостилица, който включва и част от стария римски път, свързал Северна и Южна България – един от основните римски пътища – и дава възможност да се направи връзка между туризма, образованието и историята..“

Вторият етап от работата е обхождането на избраните маршрути от един или двама души от екипа в двете посоки, за да се прецени колко време отнема изминаването, каква техническа екипировка е нужна за почистването, какво количество боя е необходимо за маркировката и др.

Следва същинската работа по пътеките.
Бяхме много хора и се придвижвахме доста бавно, обикновено ни отнемаше по един ден преминаването на всеки маршрут. Затова разпределихме участниците в няколко групи – част от тях отговаряха за почистването, други отговаряха за маркирането, а третата група имаше изключително отговорната задача да се грижи за множеството деца, които участваха в работата.Четвъртата стъпка
е осъществена с помощта на специалисти в областта на картирането. Те прохождат маршрутите с GPS tracker, за да засекат и запишат GPS координатите. Въз основа на тези данни те изготвиха GPX файл, който след това интегрираха в Google Maps, така че да бъде видим през всякакви устройства и програми за навигация.

Последната стъпка от дейността ни е свързана с подготовката на онлайн съдържанието – качването на сайта на интерактивните онлайн карти и добавянето на образователното съдържание.“


Огнян споделя, че към момента „от планираните четири екомаршрута имаме готови маркирани три, т.е. 75% от физическата дейност по проекта е завършена. Данните за тези три маршрута вече са качени в интернет  – интерактивните карти, връзките с GPS и GPS track файловете, които всеки човек може да изтегли на телефона си и чрез тях да улесни обхождането на пътеките. В момента събираме и образователната информация, която предстои да бъде интегрирана към онлайн описанието на маршрутите. Ще приключим с всички оставащи дейности най-късно до май 2023 г. Очакваме с нетърпение ранната пролет, за да направим още едно събитие, свързано с маркирането на последния маршрут.“

Фондацията редовно получава обратна връзка от доброволците, които са се включвали в събитията. „Всеки път имаме много положителни отзиви от участниците, семействата, децата, родителите. Четем отлични отзиви за местата, които се посещават, защото те не само са интересни от природна и историческа гледна точка, а и вече са много по-достъпни – макар да са разположени дълбоко навътре в гората, по пътя няма препятствия, няма стръмни дълги изкачвания, скални маршрути. Пътеките, които успяхме да подготвим, са подходящи както за семейства с деца, така и за колоездачи. Освен това са и мултифункционални – биха могли да бъдат използвани за полудневни излети, за целодневни преходи и за пикник.“

Всички маршрути тръгват в различни посоки от село Ветринци. Първият е до село Гостилица, включва част от стария римски път, минава през два антични моста и е с дължина около 7 км. Вторият - маршрутът от Ветринци до Пушево също носи в себе си тайните на миналото и следва стар исторически път през райони, където по времето на Средновековна България е имало крепости. Третият маршрут води жителите и гостите на Ветринци до малката защитена местност „Николински кладенец“, където се намира интересна долина с вековни дъбови дървета и огромна бетонна чешма, построена преди около 100 години.

Огнян Гъдуларов е искрено благодарен на Vivacom Регионален грант за финансовата подкрепа. Разпределихме получените средства в три основни направления. Първото бе материалната база  – подсигуряване на необходимите инструменти и машини за почистване. Това включваше основно ножици за клони и храсти и моторна резачка, която ни свърши страхотна работа в участъците, където имаше паднали дървета. Купихме и материали, свързани с маркирането (четки, бои, шаблони), както и чували за събиране и ръкавици. Второто направление обезпечи възнагражденията на екипа за администрирането на дейностите и координацията на доброволците. Третото направление включваше средствата, които осигуряват техническата подкрепа – хората, които не са част от екипа, напр. уеб дизайнерите, които ни помагат със съдържанието, подготовката на картите, качването на материалите. “

За Огнян най-впечатляващото в работата по проекта „усещането за общност, което се създава от участниците. Моментът, в който осъществяваме проекта, е много особен – година след приключването на продължителната изолация във връзка с пандемията от COVID-19. Забелязваме до каква степен хората имат нужда да се свържат помежду си, да бъдат заедно, да бъдат сред природата със семействата си и с напълно непознати, които никога не са виждали до този момент, но с които за няколко часа се сработват, сприятеляват и започват да споделят лични истории. Дейността в природата успя да сплоти хората точно в момента, в който те най-много имаха нужда от това.“

Фондация „Учене за промяна“ е създадена през 2016 г. от експерти в областта на образованието, обучението и проектните дейности. Работят с младежи между 18 и 22 години, младежки социални работници, психолози, ментори и младежки лидери. С младежките социални работници организацията провежда обучителни проекти по програма „Еразъм+“, а на местно ниво развива сътрудничество с други неправителствени организации, работещи с младежи и организира семинари и уъркшопове. Една от основните дейности на организацията е свързана с насърчаване на екологичното образование. „Учене за промяна“ започва работа основно в София, но от 2019 г. се премества във Велико Търново и района около старата столица. Фондацията провежда съвместни дейности с Народно читалище „Напредък“ в село Ветринци, с което изпълнява редица общи проекти. Сред бъдещите планове на организацията е създаване на клуб за опазване на околната среда и екология, който ще се възползва максимално от всичките дадености на региона.


Проектът „„Природата като учител“ е един от 13-те победители в седмото издание на Vivacom Регионален грант, в рамките на което телекомът финансира избраните проекти с общо 60 000 лв. Нa 28.11.2022 г. започна кандидатстването за   осмото поредно издание на програмата. Кандидатствайте за финансиране на проект с образователна или природозащитна тематика до 5 000 лв до 11.01.2023 година. С програмата Vivacom  Регионален грант компанията подпомага развитието на регионите в България и насърчава участието на местните общности, като предоставя безвъзмездно финансиране на граждански организации, за да осъществят вдъхновяващи проекти в сферата на образованието и опазването на околната среда. Инициативата се провежда в партньорство с Български център за нестопанско право. НПО Порталът е медиен партньор.


Автор: Захари Захариев

Сходни публикации

Водата е живот и трябва да я съхраним

Водата е живот и трябва да я съхраним

Кауза на Народно читалище „Селска пробуда – 1925“ в село Горно Пещене, подкрепена от осмото издание на Vivacom Регионален грантВ

Родопската искра на Лилково

Родопската искра на Лилково

Разказ за каузата на Народно читалище „Родопска искра 2020“, село Лилково, подкрепена от Vivacom Регионален грантДа създадеш

Екологичните игри са за всички деца – кауза от Vivacom Регионален грант

Екологичните игри са за всички деца – кауза от Vivacom Регионален грант

Сдружение „Знание“ приобщава деца със и без социални образователни потребности, за да опазват заедно околната средаЗнанието и