Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
25

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.562 секунди)

Участие на АНАСТАСИЯ ГЕБОВА в управлението на НПО

 

ОП

Благоденствие и бъдеще за Благоевград

: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Местни инициативни групи;   Околна среда
Представляващи: Първолета Иванова Евтимова
Членове на управителния орган: Надежда Войнова, Татяна Малинова, Елена Стаматова, Атанас Угринов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЪРВОЛЕТА ИВАНОВА ЕВТИМОВА, АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ГЕБОВА, ДАФИНА ИВАНОВА ТЕОДОСИЕВА, ЕЛЕНА ПЕТКОВА СТАМАТОВА, МАРГАРИТА НИКОЛОВА ДИНОВА, МИЛА ВАЛЕНТИНОВА ПАВЛОВА, НАДЕЖДА АНДОНОВА ВОЙНОВА, РОСЕН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ, САШО МЕТОДИЕВ ВЪЖАРОВ, СТОЯН КРУМОВ ГЕОРГИЕВ, ТАТЯНА ИВАНОВА МАЛИНОВА

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ-АКАДЕМИК ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ-ГР.БЛАГОЕВГРАД

: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ГЕБОВА, ЗАХАРИН КИРИЛОВ ХАДЖИЙСКИ, КАЛИН СЛАВЧОВ СТОЙЧЕВ, БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ БОЙКОВ, НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА КОСТАДИНОВА-ГОЦЕВА, ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА КАЦАРСКА, АПОСТОЛ СТЕФАНОВ АПОСТОЛОВ, ВЕСЕЛИН СТАНИМИРОВ КОСТАДИНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ГЕБОВА, ЗАХАРИН КИРИЛОВ ХАДЖИЙСКИ, КАЛИН СЛАВЧОВ СТОЙЧЕВ, БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ БОЙКОВ, НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА КОСТАДИНОВА-ГОЦЕВА, ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА КАЦАРСКА, АПОСТОЛ СТЕФАНОВ АПОСТОЛОВ, ВЕСЕЛИН СТАНИМИРОВ КОСТАДИНОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци