Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
31

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.657 секунди)

Участие на АНГЕЛИН АНГЕЛОВ в управлението на НПО

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ СПОРТИСТ 13-СОФИЯ

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: СТОЯН ИВАНОВ ТОДОРОВ, АНГЕЛИН ГРУЕВ АНГЕЛОВ, МИТКО ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТОЯН ИВАНОВ ТОДОРОВ, АНГЕЛИН ГРУЕВ АНГЕЛОВ, МИТКО ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ

 

ОП

Д
Фондация "Българска хранителна банка"

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Друго
Представляващи: Цанка Миланова
Членове на управителния орган: Владимир Давчев, Ангелин Ангелов, Славита Джамбазова, Любомир Ноков, Ивайло Найденов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙВАЙЛО ГРОЗДАНОВ НАЙДЕНОВ, ЦАНКА ХРИСТОВА МИЛАНОВА, ВЛАДИМИР ВИКТОРОВ ДАВЧЕВ, АНГЕЛИН КИРИЛОВ АНГЕЛОВ, СЛАВИТА ИВАНОВА ДЖАМБАЗОВА, МАРИНА ВЕСЕЛИНОВА БРАКАЛОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци