Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
26

Корекция на търсенето

открити резултати 4 (1.270 секунди)

Участие на АННА ГАНЕВА в управлението на НПО

 

ОП

АННА- ФОЛКАРТ

: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: АННА БОРИСОВА ГАНЕВА, САШКА НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРОВА, МИРОСЛАВА ХРИСТОВА ПЕНЧЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АННА БОРИСОВА ГАНЕВА, САШКА НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРОВА, МИРОСЛАВА ХРИСТОВА ПЕНЧЕВА

 

ОП

Българско училище за политика "Димитър Паница"

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Образование
Представляващи: Ирина Алексиева
Членове на управителния орган: Антони Славински, Андрей Делчев, Анна Ганева

 

ОП

Д
Живо село

: с. Брестово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на икономическото развитие;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Йорданка Ганчева, Павлина Петрова
Членове на управителния орган: Александрина Стоева, Анна Ганева, Анна Иванова, Весела Цанкова, Георги Христов, Йорданка Ганчева, Кремена Михайлова, Павел Дочев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПАВЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА - ТУНЧКОЛЛУ, АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА СТОЕВА, АННА СЕРГЕЕВА ГАНЕВА, АННА ИВАНОВА ИВАНОВА, ВЕСЕЛА ЦВЕТАНОВА ЦАНКОВА, ГЕОРГИ КАРАМФИЛОВ ХРИСТОВ, ЙОРДАНКА МИТКОВА ГАНЧЕВА, КРЕМЕНА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА, ПАВЕЛ СТАНИМИРОВ ДОЧЕВ

 

ОП

Д
Център за либерални стратегии

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Представляващи: Иван Кръстев, Анна Ганева
Членове на управителния орган: Иван Кръстев, Георги Ганев, Деян Кюранов, Даниел Смилов, Анна Ганева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН ЙОТОВ КРЪСТЕВ, ДЕЯН ЧАВДАРОВ КЮРАНОВ, ДАНИЕЛ МИХАЙЛОВ СМИЛОВ, АННА СЕРГЕЕВА ГАНЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци