Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.364 секунди)

Участие на АННА ЗАПРОВА в управлението на НПО

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: НАТАЛИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА, СТЕФАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, АННА КИРИЛОВА ЗАПРОВА, МИЛЧО ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ, ГЕРГАНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НАТАЛИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА, СТЕФАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, АННА КИРИЛОВА ЗАПРОВА, МИЛЧО ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ, ГЕРГАНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци