Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Корекция на търсенето

открити резултати 25 (1.000 секунди)

Участие на АННА ИВАНОВА в управлението на НПО

 

ОП

АЛПИЙСКИ КЛУБ ВИТОША

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: АННА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА, ЯНКО ИВАНОВ ТАНЧЕВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ ОРЛОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АННА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА, ЯНКО ИВАНОВ ТАНЧЕВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ ОРЛОВ

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА И СЕМЕЙНО ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕТЕТО ФИДЕМ КЛОН БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Клон на чуждестранно юридическо лице
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
Членове на управителния орган: АННА ИВАНОВА ГЪЛЪБОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АННА ИВАНОВА ГЪЛЪБОВА

 

ОП

ГОЛФ КЛУБ БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ИЛКО ГЕОРГИЕВ ЙОЦЕВ, ТОДОР АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ, АННА ИВАНОВА ДРАГАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИЛКО ГЕОРГИЕВ ЙОЦЕВ, ТОДОР АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ, АННА ИВАНОВА ДРАГАНОВА

 

ОП

Движение за Граждански Контрол

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Защита на човешки права;   Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Представляващи: Дончо Дудов
Членове на управителния орган: Йоанна Иванова, Янко Андреев, Янко Петров, Дончо Дудев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДОНЧО ДИМИТРОВ ДУДЕВ, АНГЕЛ НИКОЛАЕВ СЛАВЧЕВ, ЯНКО БОЯНОВ АНДРЕЕВ, ЙОАННА ТОДОРОВА ИВАНОВА, ЯНКО ЕМИЛОВ ПЕТРОВ

 

ОП

Д
Живо село

: с. Брестово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на икономическото развитие;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Йорданка Ганчева, Павлина Петрова
Членове на управителния орган: Александрина Стоева, Анна Ганева, Анна Иванова, Весела Цанкова, Георги Христов, Йорданка Ганчева, Кремена Михайлова, Павел Дочев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПАВЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА - ТУНЧКОЛЛУ, АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА СТОЕВА, АННА СЕРГЕЕВА ГАНЕВА, АННА ИВАНОВА ИВАНОВА, ВЕСЕЛА ЦВЕТАНОВА ЦАНКОВА, ГЕОРГИ КАРАМФИЛОВ ХРИСТОВ, ЙОРДАНКА МИТКОВА ГАНЧЕВА, КРЕМЕНА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА, ПАВЕЛ СТАНИМИРОВ ДОЧЕВ

 

ОП

ЗДРАВЕ И ПОДКРЕПА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Социални услуги
Членове на управителния орган: ЕЛИЦА ЮЛКОВА ПАВЛОВА - ВЕРГИЛОВА, АННА ИВАНОВА ВЪЛКАНОВА, МИРОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕЛИЦА ЮЛКОВА ПАВЛОВА - ВЕРГИЛОВА, АННА ИВАНОВА ВЪЛКАНОВА, МИРОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ

 

ОП

Инициатива за здраве

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Социални услуги
Представляващи: Елена Ефтимова Янкова
Членове на управителния орган: Елена Ефтимова Янкова, Анна Иванова Пехливанова, Райна Стоянова Дянкова, Деница Йорданова Шопова

 

ОП

НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОДЗ КОСМОНАВТ

: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: АННА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА, МАРИАНА ЖИВКОВА ДАСКАЛОВА, НИКОЛИНА МАРИНОВА УЗУНОВА КАРАБАШЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АННА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА, МАРИАНА ЖИВКОВА ДАСКАЛОВА, НИКОЛИНА МАРИНОВА УЗУНОВА КАРАБАШЕВА

 

ОП

НЧ''ПРОБУДА-1938''

: с. Панаретовци
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности
Представляващи: Веселина Миланова
Членове на управителния орган: Стефан Димитров, Дияна Трифонова, Анна Иванова

 

ОП

ПАМЕТ

: Сливен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: АННА ИВАНОВА КОЛЕВА, ГИНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА, ГЕОРГИ АТАНАСОВ КОШНИЧАРОВ, ЕЛЕНА ЩИЛЯНОВА МАРКОВА, ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АННА ИВАНОВА КОЛЕВА, ГИНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА, ГЕОРГИ АТАНАСОВ КОШНИЧАРОВ, ЕЛЕНА ЩИЛЯНОВА МАРКОВА, ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

 
   1  2  3    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци