Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

Корекция на търсенето

открити резултати 3 (1.412 секунди)

Участие на Бистра Илиева в управлението на НПО

 

ОП

Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта Интернешънъл

: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Проблеми на децата;   Проблеми на жените, джендър въпроси
Представляващи: Донка Жекова Петкова-Илиева
Членове на управителния орган: Донка Жекова Петкова-Илиева, Бистра Георгиева Илиева, Диана Наскова Иванова

 

ОП

ЗОНТА КЛУБ - СОФИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: РАДКА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА, ДИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА БОЖИНОВА-ДОНОВА, СВЕТЛАНА ТОДОРОВА АРСОВА-ТИЛКОВА, МАРИЯ ЯНКОВА КИРИЛОВА, КАТЯ ФИЛИПОВА СТОИЧКОВА, ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА КОЛАРОВА-ГИДИШКА, БИСТРА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РАДКА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА, ДИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА БОЖИНОВА-ДОНОВА, СВЕТЛАНА ТОДОРОВА АРСОВА-ТИЛКОВА, МАРИЯ ЯНКОВА КИРИЛОВА, КАТЯ ФИЛИПОВА СТОИЧКОВА, ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА КОЛАРОВА-ГИДИШКА, БИСТРА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

 

ОП

Д
Фондация "Дарби"

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Образование;   Проблеми на децата
Представляващи: Бистра Георгиева Илиева
Членове на управителния орган: Петя Илиева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БИСТРА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА, ИНА ВАЛЕРИЕВА ИЛИЕВА, ПЕТЯ ВАЛЕРИЕВА ИЛИЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци