Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
28

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.698 секунди)

Участие на Богомилия Коцева в управлението на НПО

 

ЧП

Дом на науката и техниката

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие;   Образование;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Евелина Иванова Васкова, Димитър Георгиев Петров, Светлин Иванов Вутов
Членове на управителния орган: Евелина Иванова Васкова, Димитър Георгиев Петров, Светлин Иванов Вутов, Богомилия Димитрова Коцева, Красимир Николов Кръстев, Росен Сталинов Дудушки

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци