Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.838 секунди)

Участие на ВАЛЕНТИН БОЖИЧКОВ в управлението на НПО

 

ОП

СКИ КЛУБ ЦСКА - 2004

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ, ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ БОЖИЧКОВ, ПЕТЪР ПЕТРОВ ПОПАНГЕЛОВ, МАРИЯ АТАНАСОВА ДАСКАЛОВА, БОГДАНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ, ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ БОЖИЧКОВ, ПЕТЪР ПЕТРОВ ПОПАНГЕЛОВ, МАРИЯ АТАНАСОВА ДАСКАЛОВА, БОГДАНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

 

ОП

ЦЕНТРАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФЕН КЛУБ ПО СКИ-СКОК

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: БЕЛА ОЛЕГ БЕНОВА, ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА БОЖИЧКОВА, ЛОРА КОНСТАНТИНОВА КАМЕНОВА, БАЛИН ЯНЧЕВ БАЛИНОВ, ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ БОЖИЧКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БЕЛА ОЛЕГ БЕНОВА, ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА БОЖИЧКОВА, ЛОРА КОНСТАНТИНОВА КАМЕНОВА, БАЛИН ЯНЧЕВ БАЛИНОВ, ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ БОЖИЧКОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци