Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (2.231 секунди)

Участие на ВИОЛЕТА ВЕЛЧЕВА в управлението на НПО

 

ОП

АВИС

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство
Членове на управителния орган: КОСТАДИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, ИВАН МЕТОДИЕВ СТОЯНОВ, МИХАИЛ ТОДОРОВ МИЛУШЕВ, ВИОЛЕТА ИВАНОВА ВЕЛЧЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КОСТАДИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, ИВАН МЕТОДИЕВ СТОЯНОВ, МИХАИЛ ТОДОРОВ МИЛУШЕВ, ВИОЛЕТА ИВАНОВА ВЕЛЧЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци