Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.853 секунди)

Участие на Васка Милушева в управлението на НПО

 

ОП

Агенция за регионално развитие - Велинград

: Велинград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Васка Милушева, Теменужка Дъбoва
Членове на управителния орган: Васка Милушева

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци