Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
05

Корекция на търсенето

открити резултати 7 (1.978 секунди)

Участие на Венцислав Стоянов в управлението на НПО

 

ОП

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ДЖУДО

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ИВАН ВАСИЛЕВ МИХАЛЕВ, АСЕН ГЕОРГИЕВ КОРУДЖИЕВ, ПЕТЬО ПЕТРОВ КОЛЕВ, СВЕТОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ, ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ, ТОДОР ИВАНОВ БЕЛЧЕВ, ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ, . АСЕН ПЕТРОВ АСЕНОВ, САШО СТОЯНОВ ЙОВКОВ, . АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ, ЖОЗЕФ АБДО ФЕГАЛИ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН ВАСИЛЕВ МИХАЛЕВ, АСЕН ГЕОРГИЕВ КОРУДЖИЕВ, ПЕТЬО ПЕТРОВ КОЛЕВ, СВЕТОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ, ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ, ТОДОР ИВАНОВ БЕЛЧЕВ, ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ, . АСЕН ПЕТРОВ АСЕНОВ, САШО СТОЯНОВ ЙОВКОВ, . АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ, ЖОЗЕФ АБДО ФЕГАЛИ

 

ОП

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Околна среда
Представляващи: Елена Иванова, Венцислав Стоянов, Росица Диянова
Членове на управителния орган: Елена Иванова, Венцислав Стоянов, Росица Диянова

 

ОП

НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ И СПАСИТЕЛИТЕ ОГНЕБОРЕЦ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ЛЮБОМИР ИЛИЕВ ЕЛЕНКОВ, ВЕНЦИСЛАВ ПАВЛОВ СТАНКОВ, НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ, НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МЛАДЕНОВ, ДИМИТЪР ИГНАТОВ ВАСИЛЕВ, ЯНЧО ПАНЕВ ПЕТКОВ, ЖИВКО АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ, РЕДЖЕБ НЕШАД МЕХМЕД, ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ СПИРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЛЮБОМИР ИЛИЕВ ЕЛЕНКОВ, ВЕНЦИСЛАВ ПАВЛОВ СТАНКОВ, НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ, НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МЛАДЕНОВ, ДИМИТЪР ИГНАТОВ ВАСИЛЕВ, ЯНЧО ПАНЕВ ПЕТКОВ, ЖИВКО АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ, РЕДЖЕБ НЕШАД МЕХМЕД, ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ СПИРОВ

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ "ТОРНАДО"

: Хасково
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: СЛАВЕЙКО СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ, КАМЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СЛАВЕЙКО СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ, КАМЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ БУШИН

: Шумен
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: РАДОСТИН СТОЯНОВ АТАНАСОВ, ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ АТАНАСОВ, ТАТЯНА РАДОСЛАВОВА РОЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РАДОСТИН СТОЯНОВ АТАНАСОВ, ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ АТАНАСОВ, ТАТЯНА РАДОСЛАВОВА РОЕВА

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА "БУШИДО"

: Шумен
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ТАТЯНА РАДОСЛАВОВА РОЕВА, ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ АТАНАСОВ, РАДОСТИН СТОЯНОВ АТАНАСОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТАТЯНА РАДОСЛАВОВА РОЕВА, ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ АТАНАСОВ, РАДОСТИН СТОЯНОВ АТАНАСОВ

 

ОП

СЪЮЗ ЗА ПЕРНИК

: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: АНТОН РАЙЧЕВ КОСТАДИНОВ, БОЖАН ЙОАНОВ СПАСОВ, ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ, ВЕНЦИСЛАВ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ, ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ, ДОБРИ ЛЮБОМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, ЛЮБЕН МЕТОДИЕВ СИМЕОНОВ, ПЕТЪР ЙОРДАНОВ СТОИМЕНОВ, ФЕОДОР ВАСИЛЕВ ФЕОДОРОВ, ЛЮДМИЛ ДАНАИЛОВ СТОЙКОВ, ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНТОН РАЙЧЕВ КОСТАДИНОВ, БОЖАН ЙОАНОВ СПАСОВ, ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ, ВЕНЦИСЛАВ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ, ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕВ, ДОБРИ ЛЮБОМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, ЛЮБЕН МЕТОДИЕВ СИМЕОНОВ, ПЕТЪР ЙОРДАНОВ СТОИМЕНОВ, ФЕОДОР ВАСИЛЕВ ФЕОДОРОВ, ЛЮДМИЛ ДАНАИЛОВ СТОЙКОВ, ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци