English   14273 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 1 (0,2286 секунди)
 

Участие на Весела Герчева в управлението на НПО

ОП Д

Фондация Цветан Цанов

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Социални услуги
Представляващ (и): Иван Цанов
Членове на управителния орган: Иван Цанов – Изп.Директор, Иванка Цанова – Изп.Директор, Габриела Балканджиева – Зам.Председател, Весела Ангелова – Председател, Гергана Маркова – Председател, Георги Стефанов – Председател, Весела Герчева – Председател,
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН ЦАНОВ ЦАНОВ, ИВАНКА МЕТОДИЕВА ЦАНОВА, ГАБРИЕЛА ИВАНОВА БАЛКАНДЖИЕВА, ВЕСЕЛА АСЕНОВА АНГЕЛОВА - АЛЕКСАНДРОВА, ГЕРГАНА ПЕТРОВА МАРКОВА, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ, ВЕСЕЛА АНТОНОВА ГЕРЧЕВА
Корекция на търсенето