Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
28

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.439 секунди)

Участие на Виктор Каролев в управлението на НПО

 

ОП

Д
Приятели на четири крака

: Хотница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда;   Друго
Представляващи: Вера Трендафилова, Виктор Каролев
Членове на управителния орган: Вера Трендафилова, Виктор Каролев

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци