Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
31

Корекция на търсенето

открити резултати 6 (1.650 секунди)

Участие на Владимир Кисьов в управлението на НПО

 

ОП

Асоциация за развитие на София

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Друго
Представляващи: Светлана Ломева
Членове на управителния орган: Андрей Иванов, Малина Едрева, Орлин Иванов, Жельо Бойчев, Владимир Кисьов, Ралица Стоянова, Илияна Гугинска
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЛАДМИР ЯНАКИЕВ КИСЬОВ, ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ГУГИНСКА, МАЛИНА ЕДРЕВА ЛАЗАРОВА, НИКОЛАЙ АСЕНОВ СТОЙЧЕВ, ТОДОР ВЪЛЧЕВ ЧОБАНОВ, ЕЛЕН СТОЙЧЕВ ГЕРДЖИКОВ, МИЛКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

ОП

Асоциация на българските градове и региони

: гр. София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Друго
Представляващи: Ергин Емин
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Димитър Николов Николов, Здравко Софрониев Живков, Тодор Димитров Попов, Петър Георгиев Паунов, Георги Иванов Иванов, Станислав Петров Благов, Цонко Здравков Цонев, Борислав Стоядинов Станимиров, Емил Станев Кабаиванов, Иван Илиев Николов, Александър Кръстев Абрашев, Цветанка Петкова Йотина, Мариус Тодоров Конов, Ивайло Ангелов Панев, Найден Маринов Зеленогорски, Владимир Янакиев Кисьов, Вили Младенов Лилков, Николина Иванова Горова, Генади Петков Велков, Милена Христова Стефанова, Боян Анастасов Хитров, Ергин Мюмюн Емин
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НАЙДЕН МАРИНОВ ЗЕЛЕНОГОРСКИ, ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, ИВАН ЦЕНОВ НИКОЛОВ, ИВАН НИКОЛОВ КАРАЙОНЧЕВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ, ИВАН МИЛКОВ ЧОМАКОВ, АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЕВА, СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ БЛАГОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, ЕНВЕР ИСУФ АХМЕД, ЖИВКО РУСЕВ ЖЕЛЕВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ХРИСТОВ КОЦЕВ, МИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА, ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТРОВ, ВЛАДИМИР ЯНАКИЕВ КИСЬОВ, ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ, МИЛЕНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА, ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ, ИЛИЯНА РУДАНОВА КРЪСТЕВА, ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ, ЕРГИН МЮМЮН ЕМИН, ВЛАДИМИР МИЛЧЕВ ПЕТРОВ

 

ОП

Демократичен институт

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права
Представляващи: Петър Стефанов Стоянов
Членове на управителния орган: Управитлен съвет: Петър Стефанов Стоянов, Иван Георгиев Сотиров, Васил Кръстев Канберов, Стефан Титков Иванов, Иван Атанасов Колчаков 18.1.2006 Г. 18.1.2011 Г., Елеонора Николаева Николова, Владимир Янакиев Кисьов, Господин Тончев Тонев, Красимир Божидаров Каменов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ, ВАСИЛ КРЪСТЕВ КАНБЕРОВ, СТЕФАН ТИТКОВ ИВАНОВ, ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ, ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, ВЛАДИМИР ЯНАКИЕВ КИСЬОВ, ГОСПОДИН ТОНЧЕВ ТОНЕВ, КРАСИМИР БОЖИДАРОВ КАМЕНОВ

 

ОП

Европейски институт

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Представляващи: Любов Панайотова, Владимир Кисьов
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Владимир Янакиев Кисьов, Любов Панайотова, Весела Станчева-Минчева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЛЮБОВ ЛЮБЕНОВА ПАНАЙОТОВА, ВЛАДИМИР ЯНАКИЕВ КИСЬОВ, ВЕСЕЛА НИКОЛОВА СТАНЧЕВА-МИНЧЕВА

 

ОП

СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
Членове на управителния орган: ХРИСТО ПЕТКОВ ЧАПКЪНОВ, ЯНЧО ПЕТРОВ ПАРУШЕВ, ЕЛЕНА МАРИНОВА ИВАНОВА, ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ НАЛБАНТОВ, ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ТАШЕВ, НИКОЛА ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ, ПЛАМЕН АТАНАСОВ КОПЧЕВ, ВЛАДИМИР ИВАНОВ КИСЬОВ, ИВАН ДИМОВ ДИМОВ, МИХАИЛ ЙОРДАНОВ ПОПОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХРИСТО ПЕТКОВ ЧАПКЪНОВ, ЯНЧО ПЕТРОВ ПАРУШЕВ, ЕЛЕНА МАРИНОВА ИВАНОВА, ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ НАЛБАНТОВ, ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ТАШЕВ, НИКОЛА ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ, ПЛАМЕН АТАНАСОВ КОПЧЕВ, ВЛАДИМИР ИВАНОВ КИСЬОВ, ИВАН ДИМОВ ДИМОВ, МИХАИЛ ЙОРДАНОВ ПОПОВ

 

ОП

Фондация Лале

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Предоставяне на дарения/грантове
Представляващи: Мария Николова Петкова, Владимир Янакиев Кисьов
Членове на управителния орган: Управителен Съвет, Владимир Кисьов, Венислав Йотов, Калина Жулева, Левон Хампарцумян, Владимир Пенков, Коус Ян Шхаутен
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КАЛИНА СТОЯНОВА ЖУЛЕВА, ВЕНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЙОТОВ, ЛЕВОН КАРЕКИН ХАМПАРЦУМЯН, ВЛАДИМИР ЯНАКИЕВ КИСЬОВ, КОУС ЯН ШХАУТЕН, АДРИЯНА СУКОВА - ТОШЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци