English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 4 (0,2735 секунди)
 

Участие на Вяра Ганчева в управлението на НПО

ОП Д

Форум за устойчиво развитие Фокус

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Социални услуги
Представляващ (и): Вяра Василева Ганчева
Членове на управителния орган: Стайко Димитров Ганчев, Мария Генова Тодорова
ОП Д

Европейска асоциация за защита на човешките права - България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Представляващ (и): Румяна Дечева - Председател, Чавдар Гагов - Изпълнителен Директор, Стоил Цицелков - Зам.-Председател
Членове на управителния орган: Румяна Дечева, Чавдар Гагов, Стоил Цицелков, Ивайло Цонев, Роберт Леви
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РУМЯНА ХРИСТОВА ДЕЧЕВА, ЧАВДАР ЦВЕТКОВ ГАГОВ, ВЯРА ВАСИЛЕВА ГАНЧЕВА, МАРИЯ ДАЧЕВА ДИМИТРОВА- АНГЕЛОВА, СТОИЛ ИВАНОВ ЦИЦЕЛКОВ, МАРИО МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ, АЛЕКСАНДЪР ЛЪЧЕЗАРОВ НЕМСКИ
ОП

Българска мрежа за мониторинг и оценка

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Професионални организации
Представляващ (и): Ларс Тов Софтестад
Членове на управителния орган: Христо Николаев Копаранов, Вяра Василева Ганчева, Ларс Тов Софтестад
ОП

БЪЛГАРСКО КИНО

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТАНЯ БОГОМИЛОВА БЕЛОБРАДОВА, СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СЕМЕРДЖИЕВ, ВЯРА ВАСИЛЕВА ГАНЧЕВА, АНТОАНЕТА БОРИСОВА ДАНЕВА, АНГЕЛИНА МАРИНОВА КОНСТАНТИНОВА
Корекция на търсенето