Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
26

Корекция на търсенето

открити резултати 10 (1.456 секунди)

Участие на ГЕОРГИ ПАВЛОВ в управлението на НПО

 

ОП

АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ - ПАВЕЛ ПАВЛОВ

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ВЕСЕЛА ПАВЛОВА ПАВЛОВА, ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПАВЛОВ, РУМЕН ИВАНОВ ПАВЛОВ, ВАНЯ ИЛИЕВА ПАВЛОВА, СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОЛЧИН, ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА ХОРОШАВЦЕВА, ВИКТОР ГЕНАДЬЕВИЧ ХОРОШАВЦЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЕСЕЛА ПАВЛОВА ПАВЛОВА, ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПАВЛОВ, РУМЕН ИВАНОВ ПАВЛОВ, ВАНЯ ИЛИЕВА ПАВЛОВА, СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОЛЧИН, ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА ХОРОШАВЦЕВА, ВИКТОР ГЕНАДЬЕВИЧ ХОРОШАВЦЕВ

 

ОП

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: РУМЕН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "3М ФОРС" ЕООД, ИВАН ЯНКОВ ИВАНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА" АД, ГЕОРГИ ПАВЛОВ ВИДЕНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "СЕКТРОН" ООД
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РУМЕН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "3М ФОРС" ЕООД, ИВАН ЯНКОВ ИВАНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА" АД, ГЕОРГИ ПАВЛОВ ВИДЕНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "СЕКТРОН" ООД

 

ОП

БЪЛГАРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА НА ГОРСКИЯ СЕКТОР

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Култура и изкуство
Членове на управителния орган: КРАСИМИР БАНЧЕВ ДАЧЕВ, РАДКО КРЪСТЕВ БАЙЧЕВ, ГЕОРГИ КАЛОЯНОВ ПАВЛОВ, АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ПОЧЕКАНСКА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИР БАНЧЕВ ДАЧЕВ, РАДКО КРЪСТЕВ БАЙЧЕВ, ГЕОРГИ КАЛОЯНОВ ПАВЛОВ, АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ПОЧЕКАНСКА

 

ОП

ВЕТРОХОДЕН КЛУБ ПОМОРИЕ

: Поморие
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ НАНЕВ, АТАНАС НИКОЛОВ ЗЛАТЕВ, НИКОЛА МИХАЙЛОВ ЯНЕВ, НИКОЛАЙ СПИРИДОНОВ КАПРИЕВ, ГЕОРГИ ПАВЛОВ КУЦАРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ НАНЕВ, АТАНАС НИКОЛОВ ЗЛАТЕВ, НИКОЛА МИХАЙЛОВ ЯНЕВ, НИКОЛАЙ СПИРИДОНОВ КАПРИЕВ, ГЕОРГИ ПАВЛОВ КУЦАРОВ

 

ОП

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВИТОША

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ТЕОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ, ГЕОРГИ ПАВЛОВ ЕКОВ, ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ГЮРОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТЕОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ, ГЕОРГИ ПАВЛОВ ЕКОВ, ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ГЮРОВА

 

ОП

КАМАРА НА ДИЗАЙНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Професионални организации
Членове на управителния орган: КЛИМЕНТ ТОДОРОВ КЛИМЕНТОВ, ВИХРА ТОДОРОВА ОГНЯНОВА, НЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ГЕОРГИ ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ, САШО НАЙДЕНОВ ДРАГАНОВ, МИРЯН СТЕФАНОВ МИРЯНОВ, ВЕСЕЛИН АНТОНОВ МЕЧКУЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КЛИМЕНТ ТОДОРОВ КЛИМЕНТОВ, ВИХРА ТОДОРОВА ОГНЯНОВА, НЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ГЕОРГИ ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ, САШО НАЙДЕНОВ ДРАГАНОВ, МИРЯН СТЕФАНОВ МИРЯНОВ, ВЕСЕЛИН АНТОНОВ МЕЧКУЕВ

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ШАНС ЗА ВСИЧКИ

: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ИВАЙЛО ПЕТКОВ ИВАНОВ, РАДКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА, ГЕОРГИ ПАВЛОВ ИВАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАЙЛО ПЕТКОВ ИВАНОВ, РАДКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА, ГЕОРГИ ПАВЛОВ ИВАНОВ

 

ОП

Туристическо дружество „Веслец"

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси;   Деца
Представляващи: Георги Петков
Членове на управителния орган: Вълчко Марински, Румен Павлов, Георги Петков, Илиана Филипова, Росица Кузманова, Георги Павлов, Николай Нинов, Йордан Кръстителски, Цветан Тодоров
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЛЪЧКО ТРИФОНОВ МАРИНСКИ, ЙОРДАН ПЕТРОВ КРЪСТИТЕЛСКИ, ИЛИАНА БОРИСОВА ФИЛИПОВА, РОСИЦА ГЕОРГИЕВА КУЗМАНОВА, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИНОВ, АНТОНИО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ, РУМЕН НАЙДЕНОВ ПАВЛОВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТКОВ, ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ " П. Р. СЛАВЕЙКОВ"

: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ИВАЛИНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА, ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ, ДЕТЕЛИНА ТОДОРОВА КОМАРОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАЛИНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА, ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ, ДЕТЕЛИНА ТОДОРОВА КОМАРОВА

 

ОП

ШАХМАТЕН КЛУБ "АН ПАСАН"

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ПАВЛОВ, ПЕТЪР ГЕНКОВ ГЕНОВ, МИРОСЛАВ ДИМОВ КОЛЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ПАВЛОВ, ПЕТЪР ГЕНКОВ ГЕНОВ, МИРОСЛАВ ДИМОВ КОЛЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци