Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

Корекция на търсенето

открити резултати 3 (1.964 секунди)

Участие на ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА в управлението на НПО

 

ОП

Асоциация "Аниридия България"

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Здравеопазване, права на пациента;   Проблеми на децата
Представляващи: Елена Цонева, Йорданка Николова
Членове на управителния орган: Огнян Петков, Ива Петрова, Биляна Русева, Елена Цонева, Йорданка Николова, Таня Балабанова, Гергана Костадинова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕЛЕНА ИВАНОВА ЦОНЕВА, ИВА ЗДРАВКОВА ПЕТРОВА, ЙОРДАНКА РАДОМИРОВА НИКОЛОВА, ТАНЯ ГЕОРГИЕВА БАЛАБАНОВА, БИЛЯНА ПЕТРОВА РУСЕВА, ОГНЯН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ГЕРГАНА ТОШКОВА КОСТАДИНОВА

 

ЧП

БЪЛГАРСКИ ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Околна среда
Представляващи: Павел Фидьов
Членове на управителния орган: Павел Фидьов, Веселин Варчев, Гергана Костадинова

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I - ГР. ПЛОВДИВ

: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СОТИРОВА, АНТОАНЕТА ДОНЧЕВА ТОДОРОВА, ПЕТЯ АТАНАСОВА МАТАНСКА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СОТИРОВА, АНТОАНЕТА ДОНЧЕВА ТОДОРОВА, ПЕТЯ АТАНАСОВА МАТАНСКА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци