Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
26

Корекция на търсенето

открити резултати 6 (1.987 секунди)

Участие на ГЕРГАНА СТЕФАНОВА в управлението на НПО

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: НАТАЛИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА, СТЕФАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, АННА КИРИЛОВА ЗАПРОВА, МИЛЧО ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ, ГЕРГАНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НАТАЛИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА, СТЕФАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, АННА КИРИЛОВА ЗАПРОВА, МИЛЧО ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ, ГЕРГАНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

 

ОП

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БИОМЕХАНИКА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ, СВЕТОСЛАВ ГАНЧЕВ НИКОЛОВ, ГЕРГАНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ, СВЕТОСЛАВ ГАНЧЕВ НИКОЛОВ, ГЕРГАНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

 

ОП

Егида - Пазарджик

: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващи: Златка Грудева, Председател На Ус
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Ваня Христова Пейчева, Иван Атанасов Кордев, Теодора Лукаева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯНА СТОЕВА ВАСИЛЕВА, ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ВАСЕВА, НЕЛИ АНГЕЛОВА ПЕТРОВА, РАДКА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА, ЗЛАТКА СТОЯНОВА ГРУДЕВА

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ АКАДЕМИК

: Варна
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ПЛАМЕН КРИЛОВ ДРАГАНОВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ КАЛЕНДЖИЕВ, ГЕРГАНА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЛАМЕН КРИЛОВ ДРАГАНОВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ КАЛЕНДЖИЕВ, ГЕРГАНА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА

 

ОП

Училищно настоятелство при обединено детско заведение "Славейче"-Видин

: Видин
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование;   Деца;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Румен Ангелов Видов
Членове на управителния орган: Снежанка Аристотелова Алексиева, Атанаска Бориславова Стойкова, Гергана Тошкова Стефанова, Веска Димитрова Илиева

 

ОП

Д
Фондация " Развитие и интеграция"

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Култура и изкуство;   Социални услуги
Представляващи: Пламен Димитров Попов, Силвана Сашкова Павлова
Членове на управителния орган: Гергана Стефанова Шопова, Виолетка Димитрова Сарафска-Илиева, Живко Борисов Илиев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПОПОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци