Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.850 секунди)

Участие на Габриела Семова-Колева в управлението на НПО

 

ОП

Национален комитет на ИКОМОС

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
Представляващи: Доц. Стефан Белишки – Председател
Членове на управителния орган: Доц. Стефан Белишки – Председател, Доц.д-Р Арх. Елена Димитрова – Заместник Председател, Д-Р Мариела Модева-Нанкова – Главен Секретар, Арх. Иван Халев – Ковчежник, И Членове, Доц.д-Р Диана Гергова, Румяна Дечева, Арх. Костадин Сандев, Арх. Габриела Семова-Колева, Светла Койнова-Мечкуева, Арх. Емилия Кълева, Д-Р Станислав Станев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕМИЛИЯ РУМЕНОВА КЪЛЕВА, МАРИЕЛА ТОДОРОВА МОДЕВА -НАНКОВА, СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ СТАНЕВ, ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, СТЕФАН ДИМИТРОВ БЕЛИШКИ, ЛЮБИНКА ХРИСТОВА СТОИЛОВА, ГАБРИЕЛА ЛЮБОМИРОВА СЕМОВА - КОЛЕВА, КОСТАДИН ИВАНОВ САНДЕВ, РУМЯНА ЮРИЕВА ДЕЧЕВА, ИВАН ИЛИЕВ ХАЛЕВ, ДИАНА СПАСОВА ГЕРГОВА

 

ОП

Творческа мрежа за културното наследство

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Насърчаване на икономическото развитие;   Образование
Представляващи: Анна Иванова Неврокопска, Габриела Любомирова Семова-Колева, Любомира Иванова Момчева
Членове на управителния орган: Анна Иванова Неврокопска, Габриела Любомирова Семова-Колева, Любомира Иванова Момчева

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци