Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

Корекция на търсенето

открити резултати 27 (1.178 секунди)

Участие на Галина Георгиева в управлението на НПО

 

ОП

Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
Представляващи: Велизар Балабанов, Румяна Грозева
Членове на управителния орган: Велизар Балабанов, Доц. Иван Въшин, Олег Стоилов, Александър Иванов, Косьо Косев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕОРГИ ДОНЧЕВ СИМЕОНОВ, ГАЛИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕВГЕНИ ЛАТЕВ ГИНЕВ, ИВАН ТОДОРОВ ВЪШИН, ОЛЕГ СОТИРОВ СТОИЛОВ

 

ЧП

Асоциация на специалистите по комуникации в общините

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Професионални организации;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Михаела Малеева - Изпълнителен Директор, Маргарита Перникова - Председател На Ус
Членове на управителния орган: Маргарита Перникова, Михаела Малеева, Галина Георгиева, Надежда Попова, Петя Кефалова, Светлана Илиева, Таня Балабанова

 

ОП

Бализ - Кюстендил

: КЮСТЕНДИЛ
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващи: Дияна Атанасова Владимирова
Членове на управителния орган: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Дияна Атанасова Владимирова, Роза Георгиева Димитрова, Станислав Стефанов Лазаров, Анета Петрова Никова-Костова, Галина Георгиева Христова, Бойко Иванов Шопов, Йорданка Стойнева Димитрова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИЯНА АТАНАСОВА ВЛАДИМИРОВА, РОЗА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ ЛАЗАРОВ, АНЕТА ПЕТРОВА НИКОВА-КОСТОВА, ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА, БОЙКО ИВАНОВ ШОПОВ, ЙОРДАНКА СТОЙНЕВА ДИМИТРОВА

 

ОП

БЪЛГАРИОН

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ПЕТКО ДИМИТРОВ ГЮЛЧЕВ, ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЩЪРБЕВА, ЛОРА КРУМОВА ГЕОРГИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕТКО ДИМИТРОВ ГЮЛЧЕВ, ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЩЪРБЕВА, ЛОРА КРУМОВА ГЕОРГИЕВА

 

ОП

БЪЛГАРСКА ЕВРОПАМЕТ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ПЕТЪР ТОДОРОВ БОЯДЖИЕВ, ГАЛИНА ГОЮВА ГЕОРГИЕВА-АТАНАСОВА, ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КАВАЗОВ, ХЮСЕИН ИБРАХИМ СЪРМАЛИ, АЛФРЕДО ЕРНЕСТ ФОСКОЛО
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕТЪР ТОДОРОВ БОЯДЖИЕВ, ГАЛИНА ГОЮВА ГЕОРГИЕВА-АТАНАСОВА, ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КАВАЗОВ, ХЮСЕИН ИБРАХИМ СЪРМАЛИ, АЛФРЕДО ЕРНЕСТ ФОСКОЛО

 

ОП

Българско образователно общество

: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Околна среда;   Проблеми на децата
Представляващи: Г. Николов, Г. Георгиева, Е. Хаджийска.
Членове на управителния орган: Г. Николов, Г. Георгиева, Е. Хаджийска.
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГАЛИНА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА, ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ХАДЖИЙСКА, ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

 

ОП

БЪЛГАРЧЕТА

: Етрополе
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: КРЕМЕНА ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА, ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЖЛЕБИНКОВА, ГЪЛЪБЕНА КОЛЕВА СТОЙЧЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРЕМЕНА ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА, ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЖЛЕБИНКОВА, ГЪЛЪБЕНА КОЛЕВА СТОЙЧЕВА

 

ОП

ГРЕЙС

: Сливен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: МАРЛЕНА ЙОРДАНОВА ДАНЕВА, МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА, ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРЛЕНА ЙОРДАНОВА ДАНЕВА, МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА, ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА

 

ОП

Децата на България - Развитие и бъдеще

: с. Марково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Проблеми на децата;   Физическо възпитание и спорт
Представляващи: Галина Георгиева Петрова
Членове на управителния орган: Елеонора Георгиева, Ангелина Бунова

 

ОП

Д
Екомисия 21 век

: Lovech
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Околна среда
Представляващи: Галина Петрова Георгиева
Членове на управителния орган: Соня Денчева Иванова, Рена Василева Керезова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НЕЛИ ГЕОРГИЕВА МИТЕВА, ГАЛИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА, СОНЯ ИВАНОВА ДЕНЧЕВА

 
   1  2  3    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци