English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 5 (0,2414 секунди)
 

Участие на Георги Генчев в управлението на НПО

ОП

Фондация "Програмен и аналитичен център за европейско право"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; IT развитие
Представляващ (и): Георги Генчев
Членове на управителния орган: Георги Петров Генчев,Весела Антонова Герчева,Иван Георгиев Георгиев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕКАТЕРИНА ПАНАЙОТОВА ТРЕНДАФИЛОВА, ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ, ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ОП

С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
Представляващ (и): Лъчезар Стоянов, Румян Сечков
Членове на управителния орган: Емилия Лисичкова, Катя Лещанска, Николай Кирилов, Георги Генчев, Александър Кашъмов, Георги Богданов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КИРИЛОВ, ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ЛИСИЧКОВА, ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ, АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КАШЪМОВ, КАТЯ КИРИЛОВА ЛЕЩАНСКА
ОП

С. Е. Г. А. - Старт за Ефективни Граждански Алтернативи

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващ (и): Румян Сечков
Членове на управителния орган: Управителен Съвет: Лъчезар Стоянов Стоянов, Емилия Стефанова Лисичкова, Георги Петров Генчев, Георги Георгиев Богданов, Александър Емилов Кашъмов, Катя Кирилова Лещанска, Николай Ангелов Кирилов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КИРИЛОВ, ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ЛИСИЧКОВА, ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ, АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КАШЪМОВ, КАТЯ КИРИЛОВА ЛЕЩАНСКА
ОП

СПОРТЕН КЛУБ - КОМПАС-КРОС

Област: Русе
Град/Село: Русе
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВЪРБАНОВ, ГЕОРГИ ДИМОВ ГЕНЧЕВ, ДЕЯН КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ, МАРИЙКА КИРИЛОВА ПЕНКОВА, КАМЕН ИВАНОВ КАМЕНАРОВ, ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, ВАЛЕНТИН ИВАНОВ КАМЕНАРОВ
ОП

ОБСЕРВАТОРИЯ ПО ИКОНОМИКА НА КУЛТУРАТА

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИАНА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА, БИЛЯНА ИВАНОВА ТОМОВА, КРИСТИН МИРКОВА РАЗСОЛКОВА, ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВА, ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ
Корекция на търсенето