Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
31

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.305 секунди)

Участие на ДЕЙВИД КРУШ в управлението на НПО

 

ОП

Рома - Лом

: Лом
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Николай Кирилов, Асен Славчев
Членове на управителния орган: управителен съвет: Николай Ангелов Кирилов, Дияна Ангелова Кирилова, Деляна Симеонова - Кук, Румян Тодоров Сечков, Деян Чавдаров Кюранов, Дейвид Майкъл Круш
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВИТКА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА, ДИАНА АНГЕЛОВА КИРИЛОВА, РУМЯН ТОДОРОВ СЕЧКОВ

 

ОП

Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Защита на човешки права
Представляващи: Гергана Делова Жулева
Членове на управителния орган: Гергана Жулева, Димитър Тотев, Павлина Петрова, Люба Ризова, Йорданка Ганчева, Петко Георгиев, Мариана Милошева-Круш, Невен Дилков
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕРГАНА ДЕЛОВА ЖУЛЕВА, ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ ТОТЕВ, ЛЮБА ДИМИТРОВА РИЗОВА, ПАВЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА, МАРИАНА ХРИСТОВА МИЛОШЕВА-КРУШ, СВЕТЛОЗАР ТАНЕВ ЖЕЛЕВ, АНДРЕЙ АТАНАСОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ МИТОВ СТОЙЧЕВ, ДЕЙВИД МАЙКЪЛ КРУШ, ИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ МИТОВ, ЙОРДАНКА МИТКОВА ГАНЧЕВА, ПЕТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, НЕВЕН ПЕТКОВ ДИЛКОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци