Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

Корекция на търсенето

открити резултати 13 (1.587 секунди)

Участие на ДИАНА НИКОЛОВА в управлението на НПО

 

ОП

Дружество на лица с тежки физически увреждания – Смелост

: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващи: Милка Николова Мирчева
Членове на управителния орган: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Милка Николова Мирчева, Диана Йорданова Николова, Любчо Иванов Цилев, Милка Николаева Енчева, Албена Георгиева Кръстева, Любка Христова Илиева, Славка Николова Доневска
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ЦАКОВА, ДИМЧО НАНКОВ ДИМОВ, ДОНКА САВОВА ГРАДЕВА, ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИВАНОВ, ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА, МАДЛЕНА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА, РУМЯНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА, ЛЮБКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА, МИЛКА НИКОЛОВА МИРЧЕВА

 

ОП

ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ОГНЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ЦВЕТАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ДИАНА ЕМАНУИЛОВА НИКОЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ОГНЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ЦВЕТАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ДИАНА ЕМАНУИЛОВА НИКОЛОВА

 

ОП

КЛУБ ПО РЪГБИ МЕРКУРИЙ ПРИ ВВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: НЕНЧО ГЕОРГИЕВ НЕНОВ, ДИАНА НИКОЛОВА ПЕЕВА, ПАВЕЛ НЕВЕНКОВ ВЕЛКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НЕНЧО ГЕОРГИЕВ НЕНОВ, ДИАНА НИКОЛОВА ПЕЕВА, ПАВЕЛ НЕВЕНКОВ ВЕЛКОВ

 

ОП

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ СКЛЕРОЗА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Здравеопазване, права на пациента
Членове на управителния орган: АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПАНЕВ, ДИАНА НИКОЛОВА КАЙТАЗОВА-ИВАНОВА, РОСЕН НИКОЛОВ ТАФРАДЖИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПАНЕВ, ДИАНА НИКОЛОВА КАЙТАЗОВА-ИВАНОВА, РОСЕН НИКОЛОВ ТАФРАДЖИЕВ

 

ОП

РЕГИОНАЛНА ДОСТЪПНОСТ

: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: СТОЙКА ДИМИТРОВА ПАНАГОНОВА, ДИАНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА, РОСИЦА ИВАНОВА МАРИНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТОЙКА ДИМИТРОВА ПАНАГОНОВА, ДИАНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА, РОСИЦА ИВАНОВА МАРИНОВА

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ РЪГБИ СЪЮЗ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, ПАВЕЛ НЕВЕНКОВ ВЕЛКОВ, ДИАНА НИКОЛОВА ПЕЕВА, НИКОЛАЙ НЕДКОВ КОЛЕВ, ЗЛАТКО АНТОНОВ ЗЛАТЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, ПАВЕЛ НЕВЕНКОВ ВЕЛКОВ, ДИАНА НИКОЛОВА ПЕЕВА, НИКОЛАЙ НЕДКОВ КОЛЕВ, ЗЛАТКО АНТОНОВ ЗЛАТЕВ

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ЗАКРИЛА ОБИЧ И ВЯРА

: Търговище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Образование;   Социални услуги
Членове на управителния орган: ДИАНА НИКОЛОВА МАРИНОВА, АНТОНИЯ АНДРЕЕВА МАРИНОВА, КРИСТИНА ЖЕЛЕВА ЙОРДАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИАНА НИКОЛОВА МАРИНОВА, АНТОНИЯ АНДРЕЕВА МАРИНОВА, КРИСТИНА ЖЕЛЕВА ЙОРДАНОВА

 

ОП

СМЕЛО СЪРЦЕ

: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: СТОЙКА ДИМИТРОВА ПАНАГОНОВА, ДИАНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА, ПЕНКА ДИМИТРОВА ПОПОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТОЙКА ДИМИТРОВА ПАНАГОНОВА, ДИАНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА, ПЕНКА ДИМИТРОВА ПОПОВА

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ТОДОР КАБЛЕШКОВ - СОФИЯ

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА, ПЕТЪР КОЛЕВ КОЛЕВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕРГОВ, ДИАНА НИКОЛОВА ПЕЕВА, СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА, ПЕТЪР КОЛЕВ КОЛЕВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕРГОВ, ДИАНА НИКОЛОВА ПЕЕВА, СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЕВ

 

ОП

СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: БОРЯНА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА, ДИАНА НИКОЛОВА МАНЕВА, МАКСИМ МАЙЕР АЛБУХАЙРЕ, ЖУЛИЕТА ДИМИТРОВА СЕРАФИМОВА, ВАНЯ ГЕОРГИЕВА КЪНЕВА- МИНКОВА, ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ДИКАНСКА, ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ПАУНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БОРЯНА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА, ДИАНА НИКОЛОВА МАНЕВА, МАКСИМ МАЙЕР АЛБУХАЙРЕ, ЖУЛИЕТА ДИМИТРОВА СЕРАФИМОВА, ВАНЯ ГЕОРГИЕВА КЪНЕВА- МИНКОВА, ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ДИКАНСКА, ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ПАУНОВА

 
   1  2    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци