English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 5 (0,2434 секунди)
 

Участие на ЕВГЕНИЯ ПОПОВА в управлението на НПО

ОП Д

Екологични и културни инициативи и проекти „Българка”

Област: Габрово
Град/Село: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда
Представляващ (и): Мая Радева
Членове на управителния орган: Мая Радева, Евгения Попова, Румяна Цонева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАЯ БОРИСОВА РАДЕВА, РУМЯНА СТЕФАНОВА ЦОНЕВА, ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА
ОП

РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ПРОСПЕРИТЕТ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Околна среда; Социални услуги
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕВГЕНИЯ СПАСОВА ПОПОВА, АТАНАС ЕВТИМОВ СТАНКОВ, БОГДАНА НИКОЛОВА БОГДАНОВА, ЕКАТЕРИНА ГАНЕВА НЕКОВА, ЗОЯ МАРИНОВА МАРКОВА
ОП

СИАС - МИЛОСЪРДИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ, ГРИЖИ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Социални услуги
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА, МАРИЯ КОЛЕВА ЦАНКОВА, ХРИСТОФОР БЛАГОЕВ ХРИСТОФОРОВ
ОП

ОКТАВА

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЛИДИЯ ЦВЕТКОВА ТАЛАТИНОВА, ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ПОПОВА, ДОБРОМИР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
ОП

ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И СИНДИКАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ТРЕНЧЕВ, АНДРЕЙ НИКОЛОВ ВЪРБАНОВ, ЕВГЕНИЯ СПАСОВА ПОПОВА
Корекция на търсенето