Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Корекция на търсенето

открити резултати 10 (1.501 секунди)

Участие на ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ в управлението на НПО

 

ОП

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНА ФАРМАЦИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Образование
Членове на управителния орган: ВАЛЕНТИНА ЙОВЧЕВА БЕЛЧЕВА, БОГДАН ЯВОРОВ КИРИЛОВ, АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ, ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ЛЕБАНОВА, ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ ГРИГОРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВАЛЕНТИНА ЙОВЧЕВА БЕЛЧЕВА, БОГДАН ЯВОРОВ КИРИЛОВ, АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ, ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ЛЕБАНОВА, ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ ГРИГОРОВ

 

ОП

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ ВЪЗРАЖДАНЕ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ВИКТОР АНГЕЛОВ СЕРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ, НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МОНЕВ, АСЕН СПАСОВ БАРАКОВ, ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ, МИХАЕЛА БОЖИДАРОВА ТРАНЧЕВА, ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕВГЕНИЕВ, БОЯН ЛЮБЕНОВ БОЯНОВ, ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ, МИЛКА ГОРАНОВА СЛАВЧЕВА, СВЕТОСЛАВ ДУШАНОВ СТАНУЛОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВИКТОР АНГЕЛОВ СЕРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ, НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МОНЕВ, АСЕН СПАСОВ БАРАКОВ, ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ, МИХАЕЛА БОЖИДАРОВА ТРАНЧЕВА, ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕВГЕНИЕВ, БОЯН ЛЮБЕНОВ БОЯНОВ, ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ, МИЛКА ГОРАНОВА СЛАВЧЕВА, СВЕТОСЛАВ ДУШАНОВ СТАНУЛОВ

 

ОП

ЗЕРО БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ЕВГЕНИ МЕТОДИЕВ ЕВГЕНИЕВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ЙОВЧЕВ, МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВА КЪНЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕВГЕНИ МЕТОДИЕВ ЕВГЕНИЕВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ЙОВЧЕВ, МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВА КЪНЕВА

 

ОП

Институт за социална интеграция

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Представляващи: Катя Колева, Галина Асенова
Членове на управителния орган: Катя Колева - Председател На Управителния Съвет, Аглика Виденова, Живко Георгиев, Юрий Асланов, Нидал Алгафари, Виолета Чавдарова, Евгений Евгениев, Гергана Алексова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КАТЯ КОЛЕВА КЕЛЕВСКА, НИДАЛ АХМАД АЛГАФАРИ, ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ, ЖИВКО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, ЮРИЙ ЛЕОНОВ АСЛАНОВ, ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ЧАВДАРОВА, АГЛИКА СТЕФЧЕВА ВИДЕНОВА

 

ЧП

Институт за трудови и социални изследвания

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на икономическото развитие;   Друго
Представляващи: Евгени Евгениев, Катя Владимирова
Членове на управителния орган: Евгение Евгениев, Катя Владимирова, Христо Минков, Красимир Атанасов, Румяна Евгениева

 

ОП

МЪГЛИЖ - 2011

: Мъглиж
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ КОСТУРОВ, ПЛАМЕН МАРИНОВ ПЕНЕВ, ВАСИЛ ЦОНЕВ МАРКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ КОСТУРОВ, ПЛАМЕН МАРИНОВ ПЕНЕВ, ВАСИЛ ЦОНЕВ МАРКОВ

 

ОП

Ротари клуб - Враца

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Развитие на местни общности, квартални сдружения;   Друго
Представляващи: Евгени Евгениев - Президент На Борда На Директорите 2009/2010
Членове на управителния орган: Евгени Евгениев, Чавдар Манов, Нина Калеева, Цветан Ценов, Кирил Беков

 

ОП

Търговско-промишлена палата Враца

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Насърчаване на икономическото развитие;   Професионални организации
Представляващи: Илиана Борисова Филипова
Членове на управителния орган: Илиана Борисова Филипова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИЛИАНА БОРИСОВА ФИЛИПОВА, ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЙОРДАН ЦВЕТКОВ ВАЧЕВ, ДИАНА БОРИСОВА ВЪРГАНОВА, ЕМИЛ ИВАНОВ КОВАЧЕВ, ТОНИ ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРОВ, ЕВГЕНИ ИВАНОВ ЕВГЕНИЕВ

 

ОП

ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ 2000

: Враца
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ПАВЛИН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ, ЕВГЕНИ ИВАНОВ ЕВГЕНИЕВ, ЦВЕТЕЛИН ЙОРДАНОВ РАДОЙНОВ, ВЛАДИН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПАВЛИН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ, ЕВГЕНИ ИВАНОВ ЕВГЕНИЕВ, ЦВЕТЕЛИН ЙОРДАНОВ РАДОЙНОВ, ВЛАДИН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА ТРУДОВИ И СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ЕМИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕВГЕНИЕВ, МАРИЯ РАДКОВА СПАХИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕМИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ЕВГЕНИЕВ, МАРИЯ РАДКОВА СПАХИЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци