English   14273 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 1 (0,2243 секунди)
 

Участие на ЕКАТЕРИНА ТРЕНДАФИЛОВА в управлението на НПО

ОП

Фондация "Програмен и аналитичен център за европейско право"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; IT развитие
Представляващ (и): Георги Генчев
Членове на управителния орган: Георги Петров Генчев, Весела Антонова Герчева, Иван Георгиев Георгиев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕКАТЕРИНА ПАНАЙОТОВА ТРЕНДАФИЛОВА, ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ, ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
Корекция на търсенето