Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (0.809 секунди)

Участие на Евгения Спасова Попова в управлението на НПО

 

ОП

ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И СИНДИКАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ТРЕНЧЕВ, АНДРЕЙ НИКОЛОВ ВЪРБАНОВ, ЕВГЕНИЯ СПАСОВА ПОПОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ТРЕНЧЕВ, АНДРЕЙ НИКОЛОВ ВЪРБАНОВ, ЕВГЕНИЯ СПАСОВА ПОПОВА

 

ОП

РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ПРОСПЕРИТЕТ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Околна среда;   Социални услуги
Членове на управителния орган: ЕВГЕНИЯ СПАСОВА ПОПОВА, АТАНАС ЕВТИМОВ СТАНКОВ, БОГДАНА НИКОЛОВА БОГДАНОВА, ЕКАТЕРИНА ГАНЕВА НЕКОВА, ЗОЯ МАРИНОВА МАРКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕВГЕНИЯ СПАСОВА ПОПОВА, АТАНАС ЕВТИМОВ СТАНКОВ, БОГДАНА НИКОЛОВА БОГДАНОВА, ЕКАТЕРИНА ГАНЕВА НЕКОВА, ЗОЯ МАРИНОВА МАРКОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци