Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

Корекция на търсенето

открити резултати 44 (0.803 секунди)

Участие на Елена Иванова в управлението на НПО

 

ОП

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ИВАН ТРАЯНОВ ИВАНОВ, ЯСЕН ИВАНОВ ЗЛАТКОВ, ЕЛЕНА БОРИСОВА ИВАНОВА, СИЛВА АЛЕКСАНДРОВА КИТАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН ТРАЯНОВ ИВАНОВ, ЯСЕН ИВАНОВ ЗЛАТКОВ, ЕЛЕНА БОРИСОВА ИВАНОВА, СИЛВА АЛЕКСАНДРОВА КИТАНОВА

 

ОП

АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

: Разлог
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЕЛЕНА ИВАНОВА ТУМБЕВА, ДИИМИТЪР ПАНЧОВ АНДРЕЕВ, ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ЖЕГОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕЛЕНА ИВАНОВА ТУМБЕВА, ДИИМИТЪР ПАНЧОВ АНДРЕЕВ, ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ЖЕГОВА

 

ОП

АПРИЛЦИ

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ЕЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА - ЦОЧЕВА, СПАС СТЕФАНОВ СПАСОВ, КРАСИМИРА ИЛИЕВА ПЕНКОВА, КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА, ИВАН ДИМИТРОВ ПИРОВ, ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ, ВАСКО СТЕФАНОВ РАДЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА - ЦОЧЕВА, СПАС СТЕФАНОВ СПАСОВ, КРАСИМИРА ИЛИЕВА ПЕНКОВА, КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА, ИВАН ДИМИТРОВ ПИРОВ, ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ, ВАСКО СТЕФАНОВ РАДЕВ

 

ОП

Асклепий

: с. Водица
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващи: Xxx Xxx
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Елена Иванова Хубенова, Светослав Иванов Стоев, Атанас Костадинов Стоилов, Петранка Стоянова Стоилова, Александър Александров Попвеличков, Марин Иванов Стоев, Радосвета Денчева Кондова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕЛЕНА ИВАНОВА ХУБЕНОВА, СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СТОЕВ, АТАНАС КОСТАДИНОВ СТОИЛОВ, ПЕТРАНКА СТОЯНОВА СТОИЛОВА, АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ПОПВЕЛИЧКОВ, МАРИН ИВАНОВ СТОЕВ, РАДОСВЕТА ДЕНЧЕВА КОНДОВА

 

ОП

Асоциация "Аниридия България"

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Здравеопазване, права на пациента;   Проблеми на децата
Представляващи: Елена Цонева, Йорданка Николова
Членове на управителния орган: Огнян Петков, Ива Петрова, Биляна Русева, Елена Цонева, Йорданка Николова, Таня Балабанова, Гергана Костадинова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕЛЕНА ИВАНОВА ЦОНЕВА, ИВА ЗДРАВКОВА ПЕТРОВА, ЙОРДАНКА РАДОМИРОВА НИКОЛОВА, ТАНЯ ГЕОРГИЕВА БАЛАБАНОВА, БИЛЯНА ПЕТРОВА РУСЕВА, ОГНЯН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ГЕРГАНА ТОШКОВА КОСТАДИНОВА

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА БЪБРЕЧНО-ТРАНСПЛАНТИРАНИТЕ И ПРИЯТЕЛИ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, ЕВГЕНИЯ ГРИГОРОВА РОМАНОВА, ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА, МАРИЕТА ПЪРВАНОВА СТАВРЕВА, СТОЯНКА МАРКОВА АНАНИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, ЕВГЕНИЯ ГРИГОРОВА РОМАНОВА, ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА, МАРИЕТА ПЪРВАНОВА СТАВРЕВА, СТОЯНКА МАРКОВА АНАНИЕВА

 

ОП

БАЛИЗ - ВЕЛИНГРАД

: Велинград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ГАНЧЕВА, ЕЛЕНА ИВАНОВА КАНЛИЕВА, РУМЯНА БОРИСОВА НЕНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ГАНЧЕВА, ЕЛЕНА ИВАНОВА КАНЛИЕВА, РУМЯНА БОРИСОВА НЕНОВА

 

ОП

БИЗНЕСЦЕНТЪР - ИСПЕРИХ

: Исперих
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: АНГЕЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ, БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ, ЕЛЕНА ИВАНОВА КРАЛЕВА, ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ГЕРМАНОВА, БОРЯНА ИВАНОВА МАТЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНГЕЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ, БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ, ЕЛЕНА ИВАНОВА КРАЛЕВА, ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ГЕРМАНОВА, БОРЯНА ИВАНОВА МАТЕВА

 

ОП

Бургаска регионална туристическа асоциация

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
Членове на управителния орган: Сона Маркова Енилова, Стефан Киряков Трифонов, Иванка Господинова Райкова, Кирил Миленов Димитров, Николай Панайотов Петров, Елена Маринова Иванова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СОНА МАРКОВА ЕНИЛОВА, ПЕТЯ ПЕТКОВА КАЛАГАРСКА, СТЕФАН КИРЯКОВ ТРИФОНОВ, ИВАНКА ГОСПОДИНОВА РАЙКОВА, КИРИЛ МИЛЕНОВ ДИМИТРОВ, НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ ПЕТРОВ, ЕЛЕНА МАРИНОВА ИВАНОВА

 

ОП

Българе

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Друго
Представляващи: Христо Иванов Димитров
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Христо Иванов Димитров, Ян Чарлс Андерсон, Елена Иванова Андерсон, Калушка Стоянова Димитрова, Петър Александров Харалампиев, Даниел Руменов Стефанов, Румен Кирилов Григоров
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЯН ЧАРЛЗ АНДЕРСОН, ХРИСТО ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ЕЛЕНА ИВАНОВА АНДЕРСОН, КАЛУШКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, РУМЕН КИРИЛОВ ГРИГОРОВ

 
   1  2  3  4  ... 5   »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци