English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 16 (0,2299 секунди)
 

Участие на Елена Иванова в управлението на НПО

ОП

Плевенски обществен фонд - Читалища

Област: Плевен
Град/Село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Представляващ (и): Даниела Нешева Димитрова
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Иван Илиев Христов, Даниела Нешева Димитрова, Влъчко Димитров Влъчешки, Юлия Тодорова Йорданова, Иванка Петкова Делийска, Екатерина Илиева Цанова, Валентин Григоров Матеев, Маргарита Кирилова Симеонова, Елена Тодорова Иванова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КАТЯ НИКОЛАЕВА БОЖИКОВА, АНИТА ГЕОРГИЕВА ПЕНКОВА, РАЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА КОЙЧЕВА, ИВАН ИЛИЕВ ХРИСТОВ, ИВАНКА ПЕТКОВА ДЕЛИЙСКА, ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ЦАНОВА, ДАНИЕЛА НЕШЕВА ДИМИТРОВА
ОП

Местна инициативна група - Разлог

Област: Благоевград
Град/Село: Разлог
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи
Представляващ (и): Красимир Герчев, Венета Нанева
Членове на управителния орган: Красимир Герчев, Дешка Кротева, Христо Елчинов, Костадинка Тодорова, Елена Иванова, Йордан Кацарски, Евгения Благоева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ САЕВ, ЗАХАРИ АНГЕЛОВ БЕЛИЧЕНОВ, ЛИДИЯ СЛАВЧОВА ПАНКОВА, КОСТАДИНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА, АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ КРЪНЧЕВ, КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЛЕВЕНОВ, НАДКА ХРИСТОВА КРОТЕВА, ВАНЯ КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА, КРАСИМИР ИВАНОВ ГЕРЧЕВ
ОП Д

Сдружение “Цветен ден”

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги
Представляващ (и): Д-Р Елена Иванова
Членове на управителния орган: Веселина Василева, Цветина Илиева
ОП

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Област: Варна
Град/Село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда
Представляващ (и): Елена Иванова, Венцислав Стоянов, Росица Диянова
Членове на управителния орган: Елена Иванова, Венцислав Стоянов, Росица Диянова
ОП

Бургаска регионална туристическа асоциация

Област: Бургас
Град/Село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
Членове на управителния орган: Сона Маркова Енилова, Стефан Киряков Трифонов, Иванка Господинова Райкова, Кирил Миленов Димитров, Николай Панайотов Петров, Елена Маринова Иванова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СОНА МАРКОВА ЕНИЛОВА, ПЕТЯ ПЕТКОВА КАЛАГАРСКА, СТЕФАН КИРЯКОВ ТРИФОНОВ, ИВАНКА ГОСПОДИНОВА РАЙКОВА, КИРИЛ МИЛЕНОВ ДИМИТРОВ, НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ ПЕТРОВ, ЕЛЕНА МАРИНОВА ИВАНОВА
ОП

Развитие на личността и човешките общности

Област: Плевен
Град/Село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги
Представляващ (и): Елена Иванова, Ира Николова
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Елена Тодорова Иванова-Кирицова, Янка Йорданова Вълчева, Димитрина Иванова Ангелова, Анна Йозова Владимирова, Петьо Стоянов Памукчиев, Милена Илиева, Стоева, Володя Лалов Макавеев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ВЪЛОВА, ВОЛОДЯ ЛАЛОВ МАКАВЕЕВ, ЕЛЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА-КИРИЦОВА, ЯНКА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА, ПЕТЬО СТОЯНОВ ПАМУКЧИЕВ, МИЛЕНА ИЛИЕВА СТОЕВА, ДИМИТРИНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ОП

СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Област:
Град/Село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХРИСТО ПЕТКОВ ЧАПКЪНОВ, ЯНЧО ПЕТРОВ ПАРУШЕВ, ЕЛЕНА МАРИНОВА ИВАНОВА, ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ НАЛБАНТОВ, ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ТАШЕВ, НИКОЛА ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ, ПЛАМЕН АТАНАСОВ КОПЧЕВ, ВЛАДИМИР ИВАНОВ КИСЬОВ, ИВАН ДИМОВ ДИМОВ, МИХАИЛ ЙОРДАНОВ ПОПОВ
ОП

НОВ ИЗБОР

Област: Благоевград
Град/Село: Кресна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Социални услуги
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕЛЕНА ЦАНЕВА ИВАНОВА, ТОДОР ДИМИТРОВ МИНЕВ, БОЙКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ОП

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН ТРАЯНОВ ИВАНОВ, ЯСЕН ИВАНОВ ЗЛАТКОВ, ЕЛЕНА БОРИСОВА ИВАНОВА, СИЛВА АЛЕКСАНДРОВА КИТАНОВА
ОП

ДОБРУДЖАНКИ

Област: Добрич
Град/Село: Спасово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИМИТРА ИВАНОВА ДЯНКОВА, АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА, ДИМИТРИНКА ИВАНОВА МУРЕВА, МИНКА ГАНЧЕВА КОСТАДИНОВА, ЕЛЕНА ДОЧЕВА ИВАНОВА, МИТКА МИХАЙЛОВА МУНТЯНОВА, МИТКА ДЯНКОВА КАТРАНДЖИЕВА
ОП

СДРУЖЕНИЕ "ХАН ОМУРТАГ - 2000"

Област: Търговище
Град/Село: Омуртаг
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕЛЕНА БОНЧЕВА ИВАНОВА, МАРИАНА МАРИНОВА ТОШЕВА, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИЛИЕВ
ОП

СДРУЖЕНИЕ ЗА ГРАДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЪС СРЕДСТВАТА НА ИЗКУСТВАТА ЕКСТЕНДО

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА - ИВАНОВА, ВИКТОР МАРИЯНОВ ИВАНОВ, ЦВЕТЕЛИНА БОЯНОВА ГОСПОДИНОВА
ОП

СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЧАВДАР ДИМИТРОВ ЧАЛБУРОВ, ЕЛЕНА ДАМЯНОВА ИВАНОВА, ВЕРКА АСПАРУХОВА АНГЕЛОВА
ОП

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА - СЛАВОВА, НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА - ГЕНКОВА, КРАСИМИР АТАНАСОВ КЪНЕВ, СТЕФАН ХРИСТОВ ШАРЛОПОВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЩЕРЕВ, ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ НАЛБАНТОВ, ЕЛЕНА МАРИНОВА ИВАНОВА, ЦВЕТАН ВЪЛЧЕВ ТОНЧЕВ, СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА, ХРИСТО ХРИСТО ДРУМЕВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ, ГРИГОР ГЕОРГИЕВ ФИДАНОВ, НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ТРИФОНОВ, ДИМИТЪР ПЕЙКОВ ЯНКОВ, МЛАДЕН ИВАНОВ МУТАФЧИЙСКИ, МАЛИНА ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА, ТАНЯ ПЕТКОВА ПАРУШЕВА
ОП

АСОЦИАЦИЯ НА БЪБРЕЧНО-ТРАНСПЛАНТИРАНИТЕ И ПРИЯТЕЛИ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, ЕВГЕНИЯ ГРИГОРОВА РОМАНОВА, ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА, МАРИЕТА ПЪРВАНОВА СТАВРЕВА, СТОЯНКА МАРКОВА АНАНИЕВА
ОП

КЛУБ НА ДЕЙЦИТЕ НА КУЛТУРАТА- ПЕРНИК 2011

Област: Перник
Град/Село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕМИЛИЯ ВЕЛИНОВА НИКОЛОВА, АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА СЛАВОВА, ЕЛЕНА ТЕМЕЛКОВА ИВАНОВА, МИЛЧО ФИДАНОВ СПАСОВ, РАЙЧО ДИНЧЕВ ХРИСТОВ, ПЕТЬО ДОНКОВ ФЕТФОВ, РОСИЦА АНГЕЛОВА КРАЛЧЕВА
Корекция на търсенето