Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
24

Корекция на търсенето

открити резултати 5 (1.477 секунди)

Участие на ИВАЙЛО КОЛЕВ в управлението на НПО

 

ОП

2 И

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ИВАЙЛО ДИМИТРОВ КОЛЕВ, ИВО ТОТЕВ ДЖУБРАИЛОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАЙЛО ДИМИТРОВ КОЛЕВ, ИВО ТОТЕВ ДЖУБРАИЛОВ

 

ОП

АСК ДОБРУДЖА

: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ГЕОРГИ ПЕТРОВ НЕДЯЛКОВ, ИВАН КОНСТАНТИНОВ МИЛЕВ, ПОЛЯ ЕМИЛОВА ПЪРВАНОВА-КОЛЕВА, ЯСЕН ДЕНЕВ ДЕНЕВ, ИВАЙЛО КОЛЕВ НИКОЛОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕОРГИ ПЕТРОВ НЕДЯЛКОВ, ИВАН КОНСТАНТИНОВ МИЛЕВ, ПОЛЯ ЕМИЛОВА ПЪРВАНОВА-КОЛЕВА, ЯСЕН ДЕНЕВ ДЕНЕВ, ИВАЙЛО КОЛЕВ НИКОЛОВ

 

ОП

Д
Българо-Румънски трансграничен институт по медиация

: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси;   Образование;   Проблеми на децата
Представляващи: Ивайло Иванов
Членове на управителния орган: Ивайло Иванов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАЙЛО КОЛЕВ ИВАНОВ

 

ОП

КЛУБ ЗА ПОДВОДЕН СПОРТ "ТРИТОН"

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПОПОВ, ИВАЙЛО КОЛЕВ КОЛЕВ, ГЕОРГИ ДИМОВ ДИМОВ, ЯНКО ВЪЛКОВ БЪЧВАРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПОПОВ, ИВАЙЛО КОЛЕВ КОЛЕВ, ГЕОРГИ ДИМОВ ДИМОВ, ЯНКО ВЪЛКОВ БЪЧВАРОВ

 

ОП

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТЕН КЛУБ - ЕЛЕКТРОФАЙЛЕР В ПГЕЕ А. АРНАУДОВ - ГР. РУСЕ

: Русе
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: МАТЮ СПАСОВ МАТЕВ, ЙОРДАН СТЕФАНОВ БОСЕВ, СТЕЛИАНА ДИМОВА БОРИСОВА, ТОШКО СТАНЕВ ТОДОРОВ, СТАНИМИР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ, ТОДОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ КОЛЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАТЮ СПАСОВ МАТЕВ, ЙОРДАН СТЕФАНОВ БОСЕВ, СТЕЛИАНА ДИМОВА БОРИСОВА, ТОШКО СТАНЕВ ТОДОРОВ, СТАНИМИР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ, ТОДОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ КОЛЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци