Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.423 секунди)

Участие на ИВАНКА СТАТЕВА в управлението на НПО

 

ОП

АСТРОНОМИЧЕСКИ КЛУБ ВЕГА- КЪРДЖАЛИ

: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: АГОП КИРКОР УЗУНБОХОСЯН, ИВАНКА КИРЧЕВА СТАТЕВА, БОНЧО ЖЕЛЯЗКОВ БОНЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АГОП КИРКОР УЗУНБОХОСЯН, ИВАНКА КИРЧЕВА СТАТЕВА, БОНЧО ЖЕЛЯЗКОВ БОНЕВ

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - СВЕТИ ВЛАС

: Свети Влас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ДАРИНКА ПЕТРОВА НЕДЕВА, ИВАНКА ТОДОРОВА СТАТЕВА, КРАСИМИРА ТОДОРОВА ТОДОРОВА - ХРИСТОВА, ПЕТРАНКА ЯНЧЕВА БАЛИНОВА, ПЕТЯ НЕДЕЛЧЕВА ЦВЕТКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДАРИНКА ПЕТРОВА НЕДЕВА, ИВАНКА ТОДОРОВА СТАТЕВА, КРАСИМИРА ТОДОРОВА ТОДОРОВА - ХРИСТОВА, ПЕТРАНКА ЯНЧЕВА БАЛИНОВА, ПЕТЯ НЕДЕЛЧЕВА ЦВЕТКОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци