Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
05

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.275 секунди)

Участие на ИВАН ГЕЦОВ в управлението на НПО

 

ОП

Рома - Заедно

: гр. Полски Тръмбеш
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси;   Защита на човешки права;   Развитие на местни общности, квартални сдружения
Представляващи: Иван Сидеров
Членове на управителния орган: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Иван Сидеров, Петър Петров, Христо Христов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН СИДЕРОВ ГЕЦОВ, ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ, ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци