English   14273 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 10 (0,2360 секунди)
 

Участие на ИВО ХРИСТОВ в управлението на НПО

ОП

Фондация "Програмен и аналитичен център за европейско право"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; IT развитие
Представляващ (и): Георги Генчев
Членове на управителния орган: Георги Петров Генчев, Весела Антонова Герчева, Иван Георгиев Георгиев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕКАТЕРИНА ПАНАЙОТОВА ТРЕНДАФИЛОВА, ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ, ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ОП Д

Български център за нестопанско право

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Представляващ (и): Велина Тодорова, Надя Шабани
Членове на управителния орган: Велина Тодорова- Председател На Настоятелството, Десислава Бижева, Катерина Хаджи-Мицева Еванс, Дейвид Мур, Цвета Попова, Любен Панов, Надя Шабани-Директор
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РАЛИЦА ВЕЛИЧКОВА ВЕЛИЧКОВА, ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА БИЖЕВА, ВЯРА АТАНАСОВА МУКОВА - ТОНЕВА, ДЕЙВИД МАРК МУР, СТЕФАН ЪРНЕСТ КЛИНГЕЛХОФЕР, СВЕТЛАНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА - ВАСИЛЕВА, ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ОП Д

СНЦ "Спортни надежди"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго
Представляващ (и): Траян Корчев, Дамян Калчев
Членове на управителния орган: Лъчезар Дряновски, Георги Гьолев, Иво Роберто Христов, Ивайло Бошнаков, Светлин Цветков
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТРАЯН ЙОРДАНОВ КОРЧЕВ, ДАМЯН КАЛЧЕВ КАЛЧЕВ, ЛЪЧЕЗАР ЛЮБОМИРОВ ДРЯНОВСКИ
ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ

Област: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИНЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВ, ПЕНЧО МИНЕВ АВРАМОВ, ПАНАЙОТ ИЛИЕВ ТОДОРОВ, СИМЕОН ПЕТКОВ ПРИСЕДАШКИ, ИВО НЕЙКОВ ХРИСТОВ, ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ЗОРОВ, ЦАНКО СЛАВЧЕВ ЦАНЕВ, ПЛАМЕН БЕЛЧЕВ ПЕНЧЕВ, НИКОЛА АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ДИМИТЪР КИРЧЕВ ШОПОВ, ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ, КЪНЧО СТОЯНОВ ИВАНОВ, РАДОСЛАВА СТАНЧЕВА ДИМИТРОВА
ОП

БЪЛГАРСКА СОЦИОЛОГИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИХАИЛ СТОЯНОВ МИРЧЕВ, БОЖИДАР КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ, ДОНА КПСТАДИНОВА ПИКАРД, ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ, ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА КАБАКЧИЕВА, РУМЯНА ИВАНОВА СТОИЛОВА, СВЕТЛА ЙОВЧЕВА КОЛЕВА, СТОЯН ГЕОРГИЕВ МИХАИЛОВ, ИВАН ХРИСТОВ ЧАЛЪКОВ
ОП

СПОРТЕН КЛУБ-РИЦАР

Област: София
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВО ЛЮБЕНОВ ХРИСТОВ, СИМЕОН АСЕНОВ СТОИЧКОВ, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
ОП

СПОРТЕН КЛУБ МВР ВАРНА

Област: Варна
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ДОБРЕВ, ТРАЙЧО БОРИСЛАЛВОВ ГЕОРГИЕВ, ИВО ХРИСТОВ ХРИСТОВ, ДИМИТРИНА ВАЛЕНТИНОВА КРЪСТЕВА, СТОЯН ФИЛИПОВ ГУНЧЕВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ СКИПАРНОВ, СВИЛЕН РУМЕНОВ АВРАМОВ
ОП

КЛУБ ЗА ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВЕ ЗОНА ЖЪЛТО

Област: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВО РУМЯНОВ ХРИСТОВ, ХРИСТОФОР ПЕТРОВ ПЕНЧЕВ, ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ, НИКОЛАЙ АНТОНОВ АНТОНОВ, ЦОНЬО ВЕЛИЗАРОВ САВЕКОВ
ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ СРЕДЕЦ

Област: София
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НЕДЕЛЧО ЛАЗАРОВ КОЛЕВ, ИВО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, НИКОЛА АНГЕЛОВ ГЕРОВ
ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ АТЛЕТИКО БЛАГОЕВГРАД

Област: Благоевград
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
Корекция на търсенето