Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
28

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.420 секунди)

Участие на ИЛИЯ ТЕРЗИЕВ в управлението на НПО

 

ОП

Д
РАКИТОВО В 21-ви ВЕК

: Ракитово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Насърчаване на икономическото развитие;   Образование
Представляващи: Стефан Видаркински
Членове на управителния орган: Ани Тупарова, Илия Терзиев, Мария Баева, Мария Иванова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТЕФАН ТРИФОНОВ ВИДАРКИНСКИ, ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ, МАРИЯ ТОДОРОВА БАЕВА, МАРИЯ СТОЙЧЕВА ИВАНОВА, АНИ ТОДОРОВА ТУПАРОВА

 

ОП

СЪЮЗ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ В ТУРИЗМА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
Членове на управителния орган: ВЪЛЧО КУЗМОВ АРАБАДЖИЕВ, РАДКА ВЕСЕЛИНОВА МИНЕВА, ЛЮДМИЛ ДАНАИЛОВ СТОЙКОВ, ВАЛЕНТИН БОРИСЛАВОВ ЙОСИФОВ, БЕДО БОХОГ ДОГАНЯН, ЕВГЕНИЯ ЗЛАТЕВА БАНЕВА, САВА СТОЯНОВ ЧАРОЛЕЕВ, АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ТУМПАРОВ, ИЛИЯ ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЪЛЧО КУЗМОВ АРАБАДЖИЕВ, РАДКА ВЕСЕЛИНОВА МИНЕВА, ЛЮДМИЛ ДАНАИЛОВ СТОЙКОВ, ВАЛЕНТИН БОРИСЛАВОВ ЙОСИФОВ, БЕДО БОХОГ ДОГАНЯН, ЕВГЕНИЯ ЗЛАТЕВА БАНЕВА, САВА СТОЯНОВ ЧАРОЛЕЕВ, АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ТУМПАРОВ, ИЛИЯ ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци