English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 35 (0,2634 секунди)
 

Участие на Иван Георгиев в управлението на НПО

ОП Д

Център за учене чрез преживяване

Област: София
Град/Село: Sofia
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Проблеми на децата
Представляващ (и): Румяна Георгиева-Илиема
Членове на управителния орган: Орлин Илиев, Иван Георгиева, Румяна Георгиева-Илиева, Любомир Иванов, Майа Антова
ОП

БЦ Сунгурларе

Област: Бургас
Град/Село: Сунгурларе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
Представляващ (и): Станислав Славов
Членове на управителния орган: Валентин Славов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АТАНАС ИЛЧЕВ АТАНАСОВ, ИВАН АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КЕНОВ, СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СЛАВОВ, ВАЛЕНТИН ЯНЧЕВ СЛАВОВ
ОП

СЕЙН

Област: Видин
Град/Село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда
Представляващ (и): Пламен Стоянов
Членове на управителния орган: Жанина Младенова, Иван Асенов, Пламен Стоянов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЖАНИНА СТОЯНОВА МЛАДЕНОВА, ИВАН АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ, ПЛАМЕН ВИКТОРОВ СТОЯНОВ
ОП

Информационен бизнес център - Сунгурларе

Област: Бургас
Град/Село: гр. Сунгурларе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
Представляващ (и): Xxx Xxx
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Станислав Стойчев Славов, Георги Петров Бурнев, Валентин Янчев Славов, Атанас Илчев Атанасов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АТАНАС ИЛЧЕВ АТАНАСОВ, ИВАН АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КЕНОВ, СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СЛАВОВ, ВАЛЕНТИН ЯНЧЕВ СЛАВОВ
ОП

СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ОРЛОВИЦА

Област: Бургас
Град/Село: Средец
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТОДОР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, ЖЕЛЮ МИЛКОВ ЖЕЛЕВ, СТРАХИЛ ИВАНОВ КОНДОВ, ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ОП

СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТЕЯ

Област: Ловеч
Град/Село: Тетевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НЕЙКОВ, ИВЕЛИН СЪЙКОВ ЙОШЕВ, ЦЕЦКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА, СИЛВА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА, ВАНЯ ПЕТКОВА ИВАНОВА, ИВАН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ, РОСИЦА ДРАГАНОВА ПАСКОВА, КЪНЧО СЕМКОВ КЪНЧЕВ, ИЛОНКА ДИМИТРОВА ЙОТОВА
ОП

КЪРЛИНГ КЛУБ - МОНТАНА

Област: Монтана
Град/Село: Монтана
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ, МЛАДЕН ИВАНОВ НИКОЛОВ
ОП

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "СПАРТАК-96"

Област: Плевен
Град/Село: Плевен
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЛАМЕН БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ, ИВАН ТРИФОНОВ ГЕОРГИЕВ, ДАФИНКА ЙОРДАНОВА ДЪКОВА, ПЛАМЕН ПЕТРОВ ДУНЧЕВ, ПЛАМЕН ТОДОРОВ БОЖИНОВ, НИКОЛАЙ ХРИСТОВ БАРОВ, КРЪСТЬО СПАСОВ ЛАБЕШКИ, ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ, МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
ОП

СПОРТЕН КЛУБ СПАРТАК 13 - КЛАСИК

Област: Плевен
Град/Село: Плевен
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЛАМЕН ХРИСТОВ ТАТОЛОВ, ГЕОРГИ СТОЯНОВ КУЦАРОВ, ИВАН ДИЛОВ ГЕОРГИЕВ, ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ ГРОЗЕВ, ГЕОРГИ ЦАНКОВ ИВАНОВ
ОП

ВОЕНЕН СПОРТЕН КЛУБ 13-ТА СЛИВЕНСКА

Област: Сливен
Град/Село: Сливен
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕТЪР СЛАВОВ ЖЕЛЕВ, ПЛАМЕН ЙАРДАНОВ ПЕТРОВ, СВЕТЛАНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА, ПЛАМЕН АСЕНОВ АТАНАСОВ, ЛЮБЧО СПАСОВ ТОДОРОВ, ХРИСТО СТЕФАНОВ СТАМАТОВ, ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА НЕДЕЛЧЕВА, НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КУЛЕВ, ДИМО ЙОРДАНОВ БАЛЕВ, ИВАН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ, РАДОСЛАВ ЖИВКОВ ЧАНКОВ, ПАВЕЛ АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ, ИВАН ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ, ИВАЙЛО ИВАНОВ ОРСОВ, ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА РУСЕВА
ОП

ТАЙДЗИЦЮАН НА СЕМЕЙСТВО ЯН В БЪЛГАРИЯ

Област: Стара Загора
Град/Село: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТИХОМИР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ, ИВАН ДИМЧЕВ КОЛЕВ, НЕДЯЛКА НАЧЕВА ИВАНОВА, ХРИСТО АТАНАСОВ КАИШЕВ, ДЕЯН ЖЕКОВ КОСТОВ, ИВАН ЯНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ОП

ВИВА ЖИВОТ СЪС СПЪТНИЦИТЕ НА ДИАБЕТА

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИМИТРИНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА, ИВАН АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ, КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
ОП

ДРУЖЕСТВО ЗА ТУРИЗЪМ И СПОРТ МУРГАШ 77

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЕСЕЛ АНГЕЛОВ ПЕНДИЧЕВ, ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ БЯНОВ, АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МУЧОВ, ИВАНЧО ГЕНЧОВ КОСТАДИНОВ, МАРИЯ ИВАНОВА БОЖИНОВА, ВАСИЛ СТОЯНОВ РИЗОВ, ПЕТКО ПЕТРОВ АНГЕЛОВ, ИВАН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ ДОБРЕВ ПЕТРОВ, ЮРИЙ БОРИСОВ ВЪРБОВСКИ
ОП

ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ- САМОКОВ

Област: София
Град/Село: Самоков
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БОЯН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ, ВАЛЕНТИН БОЯНОВ АТАНАСОВ, БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ МАЛИНОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕРГИНОВ, ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДЖОРГОВ, ЖАН СПАСОВ ПЕТРОВ, КРАСИМИР ТРЕНДАФИЛОВ БОНЕВ, ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ВУЧКОВ, ВАСИЛ ХРИСТОВ ПЕЙЧИНОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПОПОВ, ВЛАДИМИР ПАВЛОВ ЙОВЕВ, ХРИСТО ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ, ИВАН ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ, ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ОП

БЪЛГАРО - ИСПАНСКИ ФОРУМ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, ИВАН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, МАНУЕЛ ДИАС-КРИАДО, СНЕЖАНКА СТИЛИЯНОВА ГЕОРГИЕВА, АНТОН ДИМИТРОВ СЛАВИНСКИ, СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, МАРИУС ИВАНОВ ДОНКИН, ЕМИЛИЯ ПРЕТРОВА САВОВА, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ БОЖИНОВ, СТАНЧО АНДРЕЕВ АНРЕЕВ, ВЕРА АНГЕЛОВА ТАГАРИНСКА, ПЕТЪР ЙОСИФОВ ЛЕСОВ, РАДОМИР ИВАНОВ ДИМОВ, АТНАС РУСЕВ ТРАЙКОВ, ИВАН ЙОТОВ ЙОТОВ
ОП

СЪЮЗ НА ПРАВОСЛАВНИТЕ ХРИСТИЯНСКИ БРАТСТВА

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТОЯН ИВАНОВ ГРУЙЧЕВ, АНАТОЛИЙ МЛАДЕНОВ БАЛАЧЕВ, ИВАН ДЕНЕВ ГЕОРГИЕВ, ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ, СТЕФАН БОРИСЛАВОВ ОГОЙСКИ, СТОЙНО ЙОРДАНОВ ПИТКОВ, ТОДОР БОРИСОВ ПАТРИКОВ
ОП

123 СОУ СТЕФАН СТАМБОЛОВ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕЛИЗАБЕТ ИВАНОВА КИРКОВА, ИВАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ, ФРОСИНА ЦВЕТАНОВА АРСОВА, ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ ЛЮБОМИРОВ, ИРЕНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ОП

КЛУБ ЗА НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ЛОВ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЛЮДМИЛ ЛАЛОВ ЛАЛОВ, ИВАН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ, СТИЛЯН ПЕНЕВ КЪДРЕВ, ЕВГЕНИ МАРТИНОВ АБАДЖИЕВ, ХРИСТО ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ
ОП

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ДОБРИ МИЛЧЕВ БОЖИЛОВ, ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ОП

ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, МАРИЯ ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА, ДОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
Корекция на търсенето